Duhovka
Domů Fotogalerie O nás Akce Team Základní škola E-Vstupy Kontakt
Fotogalerie O nás Akce Team Základní škola E-Vstupy Kontakt

Školní družina a školní klub

Ve školní družině a školním klubu působí kvalifikovaní pedagogové a v rámci odpoledních družin navštěvují děti školní kroužky. Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně základní školy. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně základní školy.

Činnost školní družiny se zaměřuje především na:

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Ve školní družině je pospolu mnohem více dětí, než ve třídě. Důvodem je, aby se naučily navazovat sociální vztahy, řešit problémy či komunikovat ve větším kolektivu.

Zájmové kroužky

Seznam kroužků pro školní rok 2023-2024 ke stažení zde.