Duhovka

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015986

Cesta k růstu

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.