Duhovka

Drobnými kroky k lepším výsledkům

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Na tento projekt poskytována finanční podpora z Evropské unie.