Duhovka

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
z důvodu zajištění ochrany zdraví proběhnou zápisy do MŠ bez přítomnosti dětí a rodičů.


v termínu: 4. 5. – 15. 5. 2020.

Dokumenty jsou k dispozici zde: PŘIHLÁŠKA a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

VYPLNĚNOU ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ MŮŽETE PODAT:

  1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zastupkynems@zsduhovacesta.cz
    (nestačí naskenovaná přihláška s vlastnoručním podpisem)

  2. Poštou (doporučeně) na adresu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, Havlíčkova 3675, Chomutov 430 03

  3. Do datové schránky školy na adresu: mt3m9zx

  4. V mimořádných případech lze přihlášku podat na recepci školy (je třeba se předem objednat na čísle: 778 080 722 nebo emailem recepce@zsduhovacesta.cz, kde si objednáte termín).

K žádosti je nutné přiložit čestné prohlášení, kopii očkovacího průkazu (nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou – poslední rok docházky do MŠ).

Do vaší e-mailové adresy obdržíte potvrzení přijetí přihlášky a přidělený kód.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na zástupkyni ředitelky školy pro MŠ Mgr. Janu Himmlovou: zastupkynems@zsduhovacesta.cz, tel. číslo: 778 588 000.

Jak se dozvíte výsledky?

Seznam přijatých dětí ve formě přidělených kódů zveřejníme na stránkách školy a bude vyvěšen na vstupních dveřích školy nejpozději od 20. 5. 2020.

V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí poštou.

Děkujeme za pochopení této neobvyklé situace a těšíme se na osobní spolupráci ve školním roce 2020/2021.

Vedení a kolektiv školy