Duhovka

Zajištění přípravy žáků 9. tříd na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,
prosíme do středy 6. 5. 2020 o zpětnou vazbu ohledně účasti žáků 9. tříd na přípravě k přijímacímu řízení. Omlouváme se za krátký čas na odpověď, bohužel sami dostáváme informace z MŠMT na poslední chvíli.

Tato příprava se bude týkat pouze žáků, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, nikoliv žáků již přijatých k dalšímu studiu.

Školu mohou navštěvovat jen žáci, jejichž zákonný zástupce vyplní následující čestné prohlášení, jímž potvrdí, že jejich dítě nevykazuje příznaky onemocnění. Rovněž tímto čestným prohlášením potvrdí, že se seznámili s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážení účasti dítěte na vzdělávání ve škole, pokud žijí ve společné domácnosti s osobou z rizikové skupiny (senioři, nemocné osoby… ).

Je nám jasné, že z tohoto důvodu nebudou moci všichni žáci chodit do školy, proto i nadále bude probíhat online výuka doplněná online přípravou na přijímací zkoušky.

Jelikož pedagogové musí i nadále zajišťovat online výuku pro další ročníky druhého stupně, bude příprava ve škole pro 9. ročník probíhat ve dnech pondělí, středa, pátek v čase 8:00 – 9:40 : 1 vyuč. hodina matematiky a 1 vyuč. hodina českého jazyka. Pak žáci odchází domů. Stravování zajištěno není.

Během pobytu ve škole budou žáci muset dodržovat následující hygienická pravidla:

Děkujeme za pochopení.