Duhovka

Zajištění MŠ od 18. 5.

Vážení rodiče,
prosíme do pondělí 11. 5. 2020 o zpětnou vazbu ohledně docházky dětí do MŠ, abychom mohli připravit organizaci.

Je nutné vyplnit tento dotazník, a to i v případě, že do MŠ docházet nebudete.

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 18. 5. denně v čase 6:45 – 16:00 h.

Předem upozorňujeme, že MŠ mohou navštěvovat jen děti, jejichž zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, jímž potvrdí, že jejich dítě nevykazuje příznaky onemocnění. Rovněž tímto čestným prohlášením potvrdí, že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážení docházky dítěte do MŠ, pokud žijí ve společné domácnosti s osobou z rizikové skupiny (senioři, nemocné osoby… ).

Z důvodu zajištění dodržování daných hygienických norem Vás rovněž upozorňujeme, že v případě potřeby děti nebudou navštěvovat oddělení MŠ, jak byly zvyklé, ale budou rozděleny napříč věkovými skupinami, abychom byli schopni zajistit provoz MŠ.

Během pohybu v okolí MŠ a pobytu ve škole budou muset být dodržována následující hygienická pravidla:

Děkujeme za pochopení.


Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte následující prohlášení, kde potvrdí:

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  2. při protinádorové léčbě
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)