Duhovka

Další výuka

Naše škola rozhodně nespí a po prvním týdnu, kdy jsme se zabývali 100. výročím vzniku Československé republiky, se chystáme na další akce. Jedna je spojená s oslavami vzniku republiky a to 100lympiáda, což bude sportovní akce, která se bude pořádat v areálu na Zadních Vinohradech v posledním záříjovém týdnu. Naše škola se v tomtéž týdnu zapojí do projektu Edison. Díky tomuto projektu budou mít naši žáci skvělou příležitost vyzkoušet své nabyté znalosti z anglického jazyka, poněvadž ve škole přivítáme zahraniční hosty - tři studenty, kteří nám přijedou povyprávět o svých zemích a seznámit nás s jejich světem. Všichni věříme, že to bude neskutečně obohacující zkušenost.

Edison projekt na naší škole v týdnu od 24.9 – 27.9. 2018

V posledním zářijovém týdnu zavítají na naši školu tři zahraniční studenti (z Ruska, Turecka a Thajska) a budou průběžně celý týden seznamovat žáky od 3. až do 9. tříd se svými zeměmi a národními tradicemi. Do každé třídy zavítají dvakrát, jednou s připravenou prezentací o své zemi a kultuře, přizpůsobenou samozřejmě jazykové úrovni dětí a podruhé s aktivitami, kdy děti zapojí formou her, tanečků nebo písniček. Komunikačním jazykem bude samozřejmě angličtina. Studenti budou ubytováni v našich rodinách a pokud by se našel obětavý a aktivní rodič, který by chtěl svému potomku dopřát angličtinu i mimo školní dopolední program, nechť do 21. září kontaktuje p. uč. Stojanovovou, která na naší škole projekt Edison zaštiťuje a sdělí další podrobnosti.

Pro zahraniční studenty je plánován také odpolední program, kdy samozřejmě počítáme i s dobrovolnou účastí našich dětí. Pravděpodobně v pondělí odpoledne bychom je společně provedli Chomutovem, v úterý bychom pak navštívili lesopark. Nicméně tento program bude ještě upřesněn.

Další informace na www.aiesec.cz, rodičovských schůzkách 18.9. a průběžně na stránkách školy.
Projekt Edison - informace k odpolednímu programu v týdnu od 24.9 - 27. 9. 2018

Pondělí - procházka Chomutovem (centrum, městská věž, SKKS) 14:30 - 16:30
Úterý - Červený hrádek (rodiče děti dopraví na Červený hrádek a zase si je tamtéž vyzvednou) 15:00 - 17:30
Středa - Chomutovský lesopark (organizace bude upřesněna)

Zájemci o odpolední aktivity si vyzvednou u p. uč. Stojanovové návratky na akci minimálně s denním předstihem.