Proč jsme otevřeli soukromou školu

Chceme rodičům nabídnout možnost vzdělávání jejich dětí ve škole s menším počtem žáků, s možností využití netradičních metod a individuálního přístupu. Nechceme existujícím školám konkurovat, ale naopak – chceme jejich nabídku doplnit a spolupracovat s nimi.Proč název Duhová cesta

Nechceme děti směrovat, ale chceme jim vytvořit prostor k tomu, aby si našly svou cestu životem. Cesty života jsou různé… tak jako barvy duhy. Duha je chápána jako symbol jednoty v pestrosti a rozličnosti, proto naše „duhová cesta“ má být dobrodružnou a objevnou cestou za různorodostí, jedinečností, ale zároveň za souladem a pohodou.Partneři: