Mateřská škola

Máme tři oddělení předškolního vzdělávání. I v mateřské škole chceme mít menší počet dětí, abychom se mohli každému dítku individuálně věnovat (máme maximálně 20 dětí ve třídě).

Chceme se věnovat všestrannému rozvoji dítěte a zaměříme se i na to, co malého človíčka baví (může se objevit skryté nadání… a jednou možná bude v tomto oboru vynikat). Paní učitelka Mgr. Himmlová absolvovala cyklus seminářů pro rozvoj nadání v předškolním věku.

Dnes se již ví, že učení je proces, který vede k vytváření nových neuronových spojů - je tedy třeba, aby učení probíhalo od raného věku. V naší mateřské škole si budeme hrát a zároveň se naučíme spoustu nových věcí. Děti zjistí, že svět je úžasné místo k objevování mnoha zajímavých a někdy i překvapivých zákonitostí a jevů.

Jelikož je naše mateřská škola zařazena do sítě škol ministerstva školství, máme vypracován školní vzdělávací program, který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Školné

Školné je (s ohledem na finanční náročnost provozu a materiální vybavení) stanoveno na 2500,- Kč měsíčně (platí se 12 měsíců v roce).

Rodiny, které již u nás mají dvě děti, mají slevu – školné mateřské školy je v tomto případě 1 900,- Kč.Partneři: