Základní škola

Nabízíme základní školu od prvního do devátého ročníku s menším počtem dětí ve třídách. Tím, že jde o menší školu, se snáze vytvoří pozitivní vztahy a důvěra mezi rodiči, pedagogy a žáky.

Při vzdělávání menšího počtu žáků se mohou více využívat netradiční metody a je lépe zajištěn individuální přístup k dítěti.

Chceme děti rozvíjet všestranně a navíc podpořit rozvoj talentu žáků. Každé dítě má v sobě ukryté nadání pro určitou oblast. Naším cílem je toto nadání nalézt a podpořit jeho další rozvoj.

Rovněž nabízíme výuku cizích jazyků již od prvního ročníku.

Rozvíjíme nadání nejen intelektové, ale také například podporujeme rozvoj dítěte v oblasti hudební, výtvarné či dramatické.

I když nejsme škola se sportovním zaměřením, tak samozřejmě nezanedbáváme sport a pohybové aktivity. Víme, jak je pro děti pohyb důležitý, chceme, aby se naši žáci rozvíjeli všestranně. Ve škole pracuje pedagog, který je instruktorem atletiky, plavání, lyžování a bruslení.

Z důvodu, že děti více vyhledávají sedavé činnosti a méně se pohybují, navázali jsme kontakt s fyzioterapeutem, který nám nabídl preventivní aktivity se záměrem včas odhalit nesprávné držení těla.

V době přestávek mohou děti využívat volnočasové koutky, kde se dále věnují svým zájmům.

Ve škole funguje školní družina se zájmovými kroužky.

Děti z druhého stupně mohou navštěvovat školní klub.Školné

Chceme, aby částka byla co nejpřijatelnější pro širokou veřejnost, proto je školné stanoveno na 1000,- Kč měsíčně (12000,-Kč ročně). V ceně je zahrnut i poplatek za školní družinu.Partneři: