Duhovka
Domů Fotogalerie O nás Akce Team Základní škola E-Vstupy Kontakt
Fotogalerie O nás Akce Team Základní škola E-Vstupy Kontakt

Mateřská škola Duhová cesta

V září 2012 byla při Základní škole Duhová cesta v Havlíčkově ulici v Chomutově otevřena mateřská škola. Nyní škola nese název ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o..

Mateřská škola je rodinným typem školy, kde se děti a rodiče navzájem znají a mají možnost vzájemné komunikace a úzké spolupráce.

Cílem mateřské školy je vytvářet pozitivní klima mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Nabízíme důvěrné a příjemné prostředí pro jednotné vedení dětí a jejich přípravu pro život.

Naše mateřská škola se zaměřuje na rozvoj psychických i fyzických schopností a dovedností. Snažíme se v každém dítěti nalézt jeho ukryté schopnosti, nadání pro určitou oblast, podpořit je a dále rozvíjet.

Mateřská škola má tři třídy:

  • 1. třída mateřské školy – POHÁDKA
    • Tato třída je pro nejmenší děti, které potřebují „mateřskou náruč“.
  • 2. třída mateřské školy – PODMOŘSKÝ SVĚT
    • Zde jsou děti, které začínají být již samostatnější, zvídavější.
  • 3. třída mateřské školy – AFRIKA
    • V této třídě jsou děti nejstarší, které se intenzivněji připravují na školu.

V rámci výchovně - vzdělávacího procesu jezdí děti plavat, lyžovat, bruslit, na výlety, do kina, do divadla. Zapojují se do projektů „ Děti na startu“, „Atletika pro děti“. Předškolní děti mají projekt -„ Svět kolem nás.“