Projekt - Děti na startu


1x týdně Mgr. Jana Himmlová Mgr. Pavlína BaierováZájmové kroužky

Většinu zájmových kroužků mohou navštěvovat děti z různých ročníků, tím je také podporován sociální rozvoj – navazování vztahů a komunikace s dětmi různého věku.

Činnost kroužků je v rámci školní družiny od října do konce května.

Partneři: