Duhovka
Domů Fotogalerie O nás Akce Team Základní škola E-Vstupy Kontakt
Fotogalerie O nás Akce Team Základní škola E-Vstupy Kontakt

JÍDELNA

Platba za stravu

Upřednostňujeme platbu bankovním převodem (terminál na platební karty nemáme)

Zálohově, do 20 dne v měsíci zaplatíte obědy na další měsíc. Platby se načtou přímo z bankovního účtu školní jídelny do stravného dle variabilního symbolu a zároveň přihlásí oběd č. 1 do konce následujícího měsíce (pokud je výše zálohy dostatečná). Zároveň respektuje individuální nastavení v kartě strávníka (např. nepřihlašovat žádné obědy, pouze si navýší konto a sám si přihlašuje obědy dle potřeby nebo se stravuje pouze pondělí a čtvrtek)

Při nepravidelné platbě počítejte s tří denní prodlevou přihlášení oběda č. 1 (např. zaplatíte v pondělí, v úterý se stáhne a načte výpis, oběd bude přihlášen od středy do kdy budou stačit peníze, nejdéle do konce následujícího měsíce).

Vyúčtování se provádí za celý školní rok bankovním převodem na účet strávníka nebo zákonného zástupce v červenci a srpnu.

Hotovostní platba

Hotovostí lze zaplatit pouze čip a první měsíc v novém školním roce (září). Ostatní platby budou povoleny ve výjimečných případech se souhlasem vedoucí školní jídelny.