JídelnaPozor! Přečtěte si prosím změny školní jídelny zde


Alergeny zde

Přihláška ke stravování zde

Přihlašování (odhlašování) stravování:

Každý strávník (zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování na každý nový školní rok.

Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 14,00 hodin, osobně, telefonem, emailem. Ve výjimečných případech odhláška oběda ten den povolena do 8,00 hodin, po dohodě s vedoucí jídelny. Všichni strávníci, kteří budou mít přeplatek (za odhlášené obědy nebo zálohovou platbou) budou automaticky přihlášeni na další dny následujícího měsíce. V případě, že nechcete oběd na následující měsíc např. z důvodu nemoci (pokračování nemoci v dalším měsíci) musíte si tyto obědy odhlásit. Neodhlášená a včas nevyzvednutá strava propadá. Tyto obědy je odběratel povinen zaplatit v plné výši. Nárok na dotovanou stravu má strávník pouze tehdy, když je přítomen ve škole.

Platba obědů:

  • hotově, osobně v kanceláři vedoucí jídelny
  • bankovním převodem (zálohově - do 20. dne v měsíci zaplatíte obědy na další měsíc) vyúčtování přeplatků osobně v hotovosti (konec června) nebo převodem na účet v červenci

Výdej oběda do jídlonosiče:

Oběd, který si nestihl strávník včas odhlásit, bude vydán pouze první den nepřítomnosti ve škole, další dny je povinen odhlásit. Při odběru stravy do jídlonosiče neručíme za hygienické znečištěni. Oběd je určen k okamžité spotřebě. Odběratel je povinen potvrdit odběr a poučení svým podpisem.

Výdej stravy:

Mateřská škola přesnídávka 8,20 – 8,40 hodin
oběd 11,20 – 11,40 hodin
svačina 14,15 – 14,30 hodin
Základní škola oběd 11,40 – 13,40 hodin
oběd do jídlonosiče 13,50 – 14,10 hodin

Při výdeji přesnídávek, obědů a svačinek platí zákaz vstupu pro rodiče a jiné nepovolané osoby do prostoru výdeje stravy a stolování.Cena oběda

Mateřská škola přesnídávka oběd svačina záloha Obědy září 2014
od 3 do 6 let 8,-Kč 19,-Kč 8,-Kč 700,-Kč 770,-Kč


Základní škola cena oběda záloha Obědy zaří 2014
od 7 do 10 let 22,-Kč 440,-Kč 484,-Kč
od 11 do 14 let 24,-Kč 480,-Kč 528,-Kč

Rozhodující je školní rok (tj. od 1.9. do 31.8.), ve kterém strávník příslušného věku dosáhne.

cena oběda za I. pololetí za II. pololetí celkem za školní rok
od 7 do 10 let 2112,-Kč 2134,-Kč 4256,-Kč
od 11 do 14 let 2304,-Kč 2328,-Kč 4632,-Kč

Provozní doba kanceláře školní jídelny:

pondělí, středa, čtvrtek a pátek 7,00 – 8,00 a 13,30 – 14,30 hodin, úterý 7,00 – 8,00 a 14,00 – 16,00 hodin
V nepřítomnosti vedoucí školní jídelny, zastupuje kuchař.

Kontakt:

Email: jidelnaduhovacesta@seznam.cz
Mobil: 774252299
číslo účtu školní jídelny: 2500777317/2010

Do zprávy pro příjemce uveïte příjmení, jméno, třídu nebo MŠ, variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které zjistíte u vedoucí školní jídelny.Školní mléko

Je zahájen prodej dotovaného školního mléka a mléčných výrobků.

Děti a žáci mají nárok na 1 dotovaný mléčný výrobek každý vyučovací den, pokud jsou přítomni ve škole.

Dotované výrobky:
Mléko bílé 250 ml 4,- Kč
Mléko čokoládové, jahodové, banánové, vanilkové 250 ml 5,- Kč
Jovonka drink – jogurtové mléko jahoda 250 ml 6,- Kč
Bobík – smetanový krém vanilka, čokoláda 80g 5,- Kč
Školní jogurt Miky jahoda, meruòka 150 g 4,- Kč

Nedotované výrobky:
Pro všechny i dospělé v jakémkoliv množství.
BeBeDobré ráno MINI kakao, oříšek/med 50g 10,- Kč
Biskiti čokoládoví – celozrnné ovesné cereálie 50 g 8,- Kč
Musli tyčinka brusinková s malinami v jogurtu 5,- Kč

Prodej a výdej je o velkou přestávku ve školní jídelně.

Rodiče mohou svým dětem předplatit dotované mléko, mléčný výrobek dle vlastního výběru, obdržíte kartičku – mlíčenku, kde se budou dětem zaškrtávat vydaná mléka.

Informace u vedoucí jídelny.

Všeobecné informace o školním mléku a ovoci do škol na www.laktea.czPartneři: