Vedení školy
Tři zakladatelky školy jsou zároveň ve vedení školy.
Proč?
Proč jsme otevřeli soukromou základní školu?
Proč název Duhová cesta?
O škole
Budova školy
Spolupracujeme se zahraniční školou
Česká školní inspekce