Základní škola
Zanedlouho budeme úplnou základní školou, která bude vzdělávat žáky od prvního do devátého roèníku. Nyní již máme i druhý stupeò ZŠ.
Mateřská škola
Poskytujeme i předškolní vzdělávání. Naše mateřská škola je zařazena v rejstříku škol ministerstva školství.
Plán rozvoje
Co bude dál?
Na čem pracujeme...
O čem přemýšlíme...