AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Akce základní školy zdeDravci

Děti ze školky nakreslily obrázky do soutěže „Sovárium 2016“. Za odměnu nás přijel navštívit sokolník s opravdovými sovami a programem „Noční dravci“. Děti byly nadšené a měly možnost si sovy pohladit.

Lyžáček

S dětmi jsme i letos jeli na lyžáček. První skupina jezdila lyžovat na Mezihoří, sníh však nevydržel, proto druhá skupina jezdila na Klínovec. Dětem se lyžování moc líbilo a užívaly si to. Na konci byl pro každého připravený diplom a medaile.

Vánoční besídky

Každá třída MŠ měla svou vánoční besídku a vánoční posezení pro rodiče. Děti rodičům předvedly písničky a tanečky, které se ve školce od září naučily a vyrobily si pro rodiče malé dárečky. Nakonec v každé třídě na děti čekaly pod stromečkem dárky od Ježíška.

Divadlo

Do naší školky přijelo divadlo Šikulka s pásmem pohádek. Představení se dětem moc líbilo, během pohádek si zatančily i zazpívaly. Po spinkání jsme si o pohádkách ještě hezky povyprávěli.

Mikuláš

Ve školce nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Děti jim zazpívaly písničky a zatančily taneček, a tak si zasloužily odměnu. Někteří odvážlivci si i čerta pohladili.

Zdobení stromečku na náměstí

Děti ze tříd Afrika a Pohádka si ve školce vyrobily ozdoby, kterými nazdobily stromeček na náměstí v Chomutově. Zdobení se dětem líbilo a za odměnu se svezly vláčkem Amálkou.

Zdobení stromečku v Lesoparku

Děti ze třídy Podmořský svět ve školce vyráběly ozdoby a řetězy z přírodních materiálů, aby s nimi mohly ozdobit stromeček pro zvířátka v lesoparku. Ze zdobení měly velkou radost a stromeček se dětem i zvířátkům moc líbil.

Herna s dopravním hřištěm

Se školkou jsme navštívili hernu s dopravním hřištěm v chomutovské knihovně. Děti měly možnost vyzkoušet si jízdu na koloběžkách a odrážedlech a zopakovat si dopravní značky.

Halloween

I děti z MŠ si ve svých třídách oslavily Halloween. Přišly do školky v maskách, zahrály si hry, zazpívaly písničky a zatančily si strašidelný tanec.

Muzikoterapie

Ve školce nás navštívili manželé Šestákovi s programem muzikoterapie. Děti si zazpívaly s doprovodem kytary, objevovaly nové zvuky, zahrály si několik hudebních her a vyzkoušely si hru na netradiční hudební nástroje např. dešťovou hůl, tibetské mísy, sundrum…

PLAVÁNÍ

V září a říjnu se děti z MŠ věnovaly plavání v chomutovském Aquasvětě. Dětem se plavání moc líbilo a užívaly si ho. Na konci každý dostal diplom a sladkou odměnu.

VÁNOČNÍ BESDÍKY 16.-17.2014

Vánoční besídky pro rodiče, babičky i dědečky chystáme každý rok. Připravili jsme pro ně i menší pohoštění. Letošní besídky byly na téma Čerti a Andílci. Děti přišly v kostýmu a na besídce předvedly, co se naučily od začátku září. Program besídek je v každé třídě různý.

I. třída Pohádka si pro děti připravila besídku, do které byli zapojeni i rodiče dětí. Společně si zahráli zábavné hry jako „Kynuté těsto“, „Zdobení stromečku“ nebo „Čertí orchestr“.

II. třída Afrika si pro rodiče připravila souhrnné pásmo podzimních i zimních básniček. Samozřejmě nesměly chybět ani vánoční básničky a písničky, děti také předvedly čertí tanec „Kolíbala bába čerta“ Na závěr pro rodiče a děti byly připravené vánoční zvyky a tradice. Společně jsme rozkrajovali jablka, odkrývali hrníčky a pouštěli lodičky. Díky našim besídkám jsme si všichni navodili příjemnou vánoční atmosféru.

NÁVŠTĚVA KAVÁRNY BAMBINO 18.12.2014

S radostí jsme přijali pozvání od majitelky kavárny Bambini café s.r.o. Byla to poslední předvánoční akce, kterou jsme pro děti připravili. Do kavárny jsme šli s dětmi pěšky a po příchodu do kavárny je čekala sladká odměna. Pro děti byl přichystaný pohár se zmrzlinou, který dětem moc chutnal. Děti měly možnost si i pohrát v hracím koutku „Play ground“. Dětem předem byla sdělena pravidla, která musely dodržovat, aby se jim nic nestalo. Návštěva kavárny byla příjemná, děti byly spokojené a moc se jim tam líbilo. Prostředí kavárny je velmi příjemné a skvělá obsluha se o nás báječně postarala. Majitelce touto cestou ještě jednou mockrát děkujeme za pozvání.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ 3.12.2014

Zdobení vánočního stromečku na náměstí je každoroční akcí, které se pravidelně účastníme. Ozdoby na vánoční stromeček jsme zvolili přírodní materiál jako sušené ovoce, pomeranče, jablka a andílky ze šišek, které děti tvořily s rodiči v MŠ na tvořivých dílničkách. Na náměstí jsme si ozdobili svůj vánoční stromeček společně s dětmi a poté jsme si prohlédli vánoční trhy. Děti mohly vidět spoustu zajímavých věcí např: tkaní vlny, opracování dřeva nebo úpravu kovů. Po prohlédnutí vánočních trhů si děti jednotlivě zazvonily na zvoneček a něco si přály. Poté jsme měli možnost si poslechnout vánoční koledy a vidět ovečky. Nejvíce však děti zaujal „živý vánoční betlém“. Při procházce po chomutovském náměstí jsme viděli vláček Amálku. Této akce se zúčastnila celá MŠ.

POHÁDKA VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ 10.12.2014

Na pohádku „Vánoce tří sněhuláků“ jsme se vydali do Divadla Rozmanitostí v Mostě. Pro děti byla připravena uvítací pohádka „Narození Ježíška“. Poté jsme se přesunuli do sálu, kde pro nás byla připravena ještě jedna loutková pohádka Vánoce tří sněhuláků. Program byl prokládán písničkami, které jsme si mohli s herci zazpívat. Pohádka se dětem moc líbila, všechny věděly, jak se mají v divadle chovat. Na konci si od nás i dětí herci zasloužili velký potlesk.

ČERT A MIKULÁŠ 5.12.2014

Čert a Mikuláš nás každoročně navštíví v MŠ. Děti mohou přijít  převlečené za čertíky nebo andílky. Byl pro ně připravený program, kdy jsme jim slavnostně předávali čertí vysvědčení, které si děti zasloužily po týdenním plnění úkolů. Předání vysvědčení je pro děti ohromný zážitek. Ze třídy se v tento den stává „peklo“. Aby se děti k čertímu vysvědčení dostaly, musely prolézt temným tunelem, projít po žhavých kamenech a doskákat si pro něj v pytli od brambor. Děti si v pekle uspořádaly ,,Čertí orchestr“. Tím se ale přivolal Mikuláš, Anděl a několik Čertů. Čerti děti postrašili, a aby si děti neodnesli do pekla, děti si pro ně připravily několik básniček a písniček.. Potom si každý šel jednotlivě pro sladký balíček a slíbil, že nebude zlobit a napraví své hříchy. Nakonec děti předvedly taneček- „Kolíbala bába čerta“, který si s námi zatančili i čerti.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU LESOPARK 27.11.2014

Již druhým rokem jsme se zúčastnili akce zdobení vánočního stromečku v lesoparku. Tam společně obě oddělení MŠ ozdobila, vánoční stromeček. Děti vyráběly ozdoby z přírodních materiálů - doma se svými rodiči a některé i s námi v MŠ. Pro ozdoby jsme využili přírodní materiály jako jsou klacíky, mechy, šišky a převážně nazdobené dýně. Do lesoparku jsme jeli MHD. V lesoparku si každý vzal svojí přírodní ozdobu a pověsil si ji na náš stromeček. Součástí této akce byla prohlídka zooparku, kde děti mohly vidět zvířátka - například vlka, sovy, pelikány, lachtany a také medvědy. Prohlídka lesoparku se nám moc líbila a počasí bylo báječné.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY A POUŠTĚNÍ DRAKŮ 7.11.2014

Děti si do MŠ přinesly draky a jednoho větrného dne jsme se je vydali na školní hřiště pouštět. V jeden okamžik na hřišti vzlétlo několik draků. Děti spolu navzájem soutěžily a vymýšlely společné hry. I ten, kdo neměl draka, se do hry zapojil a utíkal s kamarádem ve dvojici. „ Rychlééé, rychlé padá ti“, nebo „Hoonéém utíkej, letí ti“, pro děti to byla velká legrace a zábava. Navzájem si děti draky půjčovaly a společně si ve všem pomáhaly. Při jednom závodu se nám ten největší drak zamotal do koruny stromů, a všichni byli napnutí, jestli ho dokážeme dostat zpět na zem. Naštěstí se nám to povedlo a všichni si pak dávali velký pozor, aby se jim to také nestalo. Děti měly velkou radost a už se těšíme na další větrné dny, jako byl tento.

HALLOWEEN 31.10.2014

Halloween se stal každoroční akcí MŠ Duhové cesty. Pro děti je v tento den každoročně připravený program plný zábavy. Děti mohou přijít ve strašidelném kostýmu. Halloween je svátek Všech svatých v Americe, proto se dětem snažíme svátek více přiblížit, povídáme si o tom, co je zvykem a tradicí toho to dne. Děti se dozví, co k Hallowenu patří, jako třeba dýně, svíčky, pavučiny, kostýmy, černé kočky, kostlivci. Pro děti jsou připravené velice zábavné činnosti. Například pletení pavučiny z provázků, prolézaní pavučinou nebo dlabání dýní. Poté děti čekal taneční rej a zábava s ostatními kamarády v MŠ.

Halloween se u nás stává čím dál oblíbenějším, proto je vždy připraven program pro rodiče a děti, který je společný pro celou Základní a Mateřskou školu Duhová cesta. Škola je vždy tématicky vyzdobená strašidly, pavouky, dýněmi a kostlivci. Pro děti byly připravené tvořivé dílničky- vyrábění lucerničky, strašidýlka a tvoření s vizovickým těstem. Na závěr nesměl chybět strašidelný rej v podobě diskotéky. Už teď se těšíme na další Halloween.

FARMA FATIMA 10.10.2014

Na podzim jsme navštívili rodinnou farmu, která se nachází v Krušných horách. Farma Fatima se zabývá chovem hospodářských zvířat a ekologickým zemědělstvím. Byl to dopolední výlet. Po příjezdu na farmu nás přivítala majitelka farmy, která tam také bydlí. Na farmě nám ukázala zvířátka, které chová. Např. psy, kozy, kachny, slepice, prasátka atd. Děti mohly vidět krmení kachen a prasátek. Paní majitelka nám vždy o chovu zvířat řekla zajímavé informace. Děti si osvojily spoustu poznatků a moc se jim výlet líbil. Měly možnost držet v ruce čerstvě nakladené vajíčko, podívat se do kozího chléva a podívali se, jak se krmí husy. Druhý den jsme pro děti připravili pokus s vajíčkem, děti pozorovaly, jak se mění jeho struktura. Z pokusu pod názvem „ Gumové vajíčko“ měly děti opravdový zážitek.

NAVŠTÍVILA NÁS ZŠ 3.10.2014

Žáci základní školy Duhová cesta s.r.o., pro naše děti z MŠ, připravili krátký program. Byl to přednes básniček o zvířátkách. Básničky byly zábavné a děti z MŠ měly uhodnout, o kterém zvířátku se mluví. Žáci ze základní školy byli moc šikovní, těšíme se, až jim přijdeme ukázat, co jsme se naučili my. Dětem se tato akce líbila, byly pozorné a všechny zvířátka uhodly.