AKCE

Akce mateřské školy zdePrvňáčci přivítali jaro

Poslední březnovou středu přišli všichni žáčci z 1.C ve žlutém. Proč? V ten den pro ně paní učitelka připravila celodenní projekt "Vítání jara".

Na všechny čekala během dne spousta aktivit. Nejprve se společně seznámili se s jarními zvyky a tradicemi, naučili se jarní říkadla, pohybové básničky a písničky. V jarním pracovním listě vyplňovali rébusy a hádanky. Při společném čtení lesní pohádce vyřešili detektivní záhadu se ztrácejícími se zásobami zvířátek a připomněli si tak, jak se mají k sobě chovat nejen zvířátka, ale i děti a dospělí. Na vycházce po okolí školy si děti prohlédly rozkvetlé zahrádky a poznávaly jarní rostliny a určovaly jejich druhy.

Další část dne ve třídě pracovali žáčci ve skupinkách. Nejprve vymýšleli názvy svých týmů. Seznámili jsme se tedy se skupinou "Listíků", "Krokusů", "Jarňáků" i týmem "Tři sněženky". Děti poté vymyslely a nacvičily také vlastní motivační pokřik a navrhly vlastní logo. Každý tým společně s paní učitelkou připravil badatelský - pozorovací pokus s klíčením semínek hrachu. Děti si hrášky zasadily a po dobu několika týdnů se budou o semínka starat a zakreslovat do tabulky jeho proměny a růst.

Na závěr všichni nakreslili sluníčka na rozveselení třídy a pomocí vlastnoručně vyrobených papírových ptáčků a stužek ozdobili kytici se zlatým deštěm, který za několik dní ve třídě rozkvete. Všem se projektový den moc líbil a vydařil.

Mgr. Marschalková Adéla

Přírodověda jinak – 5.A, 5.B

Žáci pátých tříd si zpestřili výuku přírodovědy návštěvou Infocentra Severočeských dolů. Poutavou a zároveň moderní formou jim byla přiblížena těžba uhlí a jeho využití. Byl pro ně připraven interaktivní výukový program O uhlí. Po celou dobu děti provázel Březenský drak Severus. Ten s dětmi komunikoval, dával jim soutěžní úkoly a vyprávěl jim o vzniku uhlí, jeho kvalitě, těžbě a procesu rekultivace po ukončení těžby.

Dětem se moc líbily 3D fotografie, které znázorňovaly krajinu před a po ukončení těžby hnědého uhlí v našem okolí. Všichni si odnesli mnoho nových a zajímavých informací.

Mgr. Pavlína Baierová

Děti na startu 12.2.2017

Děti z Duhovky moc rády cvičí. Jsou zapojeny do mnoha pohybových kroužků na naší škole i školce. Jedním z nich je projekt Děti na startu. Pod vedením paní učitelky Jany Himmlové a Pavlíny Baierové cvičí děti s nadšením a bez stresu z výkonů. Vždyť podstatou projektu Dětí na startu je toto desatero:

 • Nikoho neporovnáváme
 • Při cvičení, u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry
 • Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
 • Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
 • Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se
 • Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost
 • Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
 • Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
 • Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
 • Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu

Největší odměnou našich dětí ze školy i školky je radost z cvičení. Odkaz na webové stránky: www.detinastartu.cz

Mgr. Pavlína Baierová, Mgr. Jana Himmlová

Krajské kolo přeboru škol v šachu 11.2.2017

Ve středu 1. 2. 2017 se v Chlumci představilo 36 týmů šachových družstev ve třech kategoriích.

Z chomutovských škol se do krajského kola probojovala naše ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, za střední školy Gymnázium Chomutov a SPŠ a VOŠ Chomutov. Probojovat jsme se museli dvakrát, jak prohlásil ředitel turnaje pan Chrz, jednou na šachovnici a jednou přes sněhovou vánici.

I když se nám nepodařil postup na „republiku“, ostudu jsme neudělali. Starší žáci obsadili desátou příčku mezi šestnácti družstvy, mladší skončili na osmém místě z jedenácti.

Byla to pro nás dobrá zkušenost a motivace k většímu tréninku.

Ilona Dudová
Žáci si vytvořili vlastní rozvrh! 11.2.2017

Dne 31.1. proběhl na naší škole projekt s názvem „Proměny“. Tento projekt byl od těch předchozích velmi odlišný, neboť žáci si tento den vytvořili podle svých zájmů. Vypadalo to u nás jako na vysoké škole J. Každý učitel si pro žáky připravil hodinu v jemu nejbližším předmětu. Žáci pak měli možnost vybrat si ze tří nebo čtyř vyučovacích hodin a na ty se zapsat. Předměty byly opravdu zajímavé, žáci měli těžké rozhodování. A jaké předměty mohli žáci navštívit, z jakých hodin vybírali? Například: Proměny nálad vlivem hudby – muzikoterapie, Matematika v proměnách času, Op-art - optické iluze v umění, PETlahveART, Fyzika – Proměny a astronomie, Proměny ve zlato, aneb cíle záhadné alchymie, Proměny písní - remake, remix, Retro tělesná výchova a mnoho dalších. Projekt se povedl a samotní žáci byli z této nové podoby projektu nadšení. Uvítali možnost výběru hodin, vybrali si jen to, co je zajímalo a o čem se chtěli dozvědět více. Jsme rádi, že se vše povedlo a naplnilo se naše očekávání.

Třeba i další projekty se budou nést v podobném duchu.

Dominika Randáčková a Mgr. Tereza Votýpková

Tříkrálová procházka 5.2.2017

Jsme rádi, že si děti mohou občas připomenout, jak je důležité nemyslet jen na sebe a snažit se pomáhat druhým. Z tohoto důvodu jsme letos spojili Tříkrálovou obchůzku, při které chodí někteří žáci zazpívat a popřát sponzorům, přátelům a příznivcům naší školy, s Tříkrálovou sbírkou pořádanou Charitou České republiky. Děti byly nadšené, že se kasička postupně plnila a tipovaly, jakou částkou se jim asi podařilo do společné sbírky přispět.

Sbírka se ještě druhý den rozrostla díky dobrovolnému vstupnému na Tříkrálový koncert, který uspořádaly sbory Happy Smile a NA-HLAS! v prostorách Rytířského sálu staré radnice na chomutovském náměstí.

Celkem se nám všem, dětem i zpěvákům, podařilo na Tříkrálovou sbírku vybrat částku 8 056 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Mgr. Alena Grée

Přírodověda jinak – 5.A, 5.B 28.1.2017

Žáci pátých tříd si zpestřili výuku přírodovědy návštěvou Infocentra Severočeských dolů. Poutavou a zároveň moderní formou jim byla přiblížena těžba uhlí a jeho využití. Byl pro ně připraven interaktivní výukový program O uhlí. Po celou dobu děti provázel Březenský drak Severus. Ten s dětmi komunikoval, dával jim soutěžní úkoly a vyprávěl jim o vzniku uhlí, jeho kvalitě, těžbě a procesu rekultivace po ukončení těžby.

Dětem se moc líbily 3D fotografie, které znázorňovaly krajinu před a po ukončení těžby hnědého uhlí v našem okolí. Všichni si odnesli mnoho nových a zajímavých informací.

Mgr. Pavlína Baierová

Geometrie zábavnou formou 20.11.2016

Při hodině matematiky poznávali prvňáčkové geometrické tvary. Hodina byla živá a zábavná a na závěr hodiny si směly děti s geometrickými tvary pohrát. Spolupráce se spolužáky se dětem velmi líbila.

Třídní učitelky prvních tříd.

Výuka tenisu 20.11.2016

Prvňáčkové navštívili sportovní halu na Verosu, kde si mohli vyzkoušet různé techniky pro výuku tenisu. Lektoři naše žáky velmi chválili, jelikož se s chutí zapojovali do všech aktivit. Vyzkoušeli si odehrát míček raketou, chytat jej do kužele, zajímavý slalom a skoky přes švihadlo.

Třídní učitelky prvních tříd.

Hodina českého jazyka – písmena A, M 20.11.2016

Naši prvňáčci se učili nová písmenka nejen poznávat, ale také různými způsoby modelovat a zaznamenávat. Děti si tvar písmena upevňovaly tím, že jej vymodelovaly z plyšových drátků nebo modelíny. Za odměnu si písmenko také mohly zkusit napsat do „moukovničky“ a s tou si i následně pohrát.

Třídní učitelky prvních tříd.

Evropská kampaň ZOOM - Děti v pohybu 20.11.2016

Žáci 4. A, B a 5. A, B se v týdnu od 26. 9. do 3. 10. 2016 zúčastnili týdne aktivit. V rámci Evropské kampaně ZOOM – Děti v pohybu sbírali zelené stopy.

Zelenou stopu dostali za každý příchod či odchod ze školy bez použití osobních aut. Také za návštěvu pohybových odpoledních aktivit.

Za celý týden jsme nasbírali 446 stop, to je krásný výkon.

Dále žáci plnili nejrůznější úkoly a vyplňovali pracovní listy. Například měřili, kolik je potřeba metrů na zaparkování aut, zkoušeli si, jak se cítí nevidomí v rušném dopravním provozu. Také napsali mnoho nápadů, jak by si představovali bezpečnou ulici. Povídali si o tom, co je skleníkový efekt a o jiných problémech s tím souvisejících.

Děti tyto aktivity velmi zajímaly a aktivně se zapojovaly do každé diskuse. Jejich nápady nás velmi překvapily. Byly velmi jednoduché a přitom velmi užitečné. Kéž by se daly uplatnit i v praxi. Ale kdo ví, budoucnost nám ukáže!

Za třídní učitelky Mgr. Pavlína Baierová

Děti a senioři jdou za poznáním 3.11.2016

Žáci šestého a sedmého ročníku se zúčastnili akce, kterou připravili a organizovali zaměstnanci Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace. V říjnu se sešli v krásném prostředí chomutovského divadla se seniory z Domovů pečovatelské služby v Kadani, Žatci, Klášterci, Mostu a Chomutově. Společně strávili příjemné odpoledne vyplněné různými poznávacími soutěžemi, kvízy a hádankami. Mohli tak porovnat své znalosti se znalostmi starší generace a uvědomit si, jak důležitá je týmová spolupráce, zvlášť když každý v týmu vyniká jinými přednostmi. Obě na první pohled rozdílné generace prokázaly, že mají podobný smysl pro humor a hodně společného.

Především se ale starší o mladších přesvědčili, že nejsou tak nevychovaní a lhostejní, jak se někdy může zdát a mladší s překvapením zjistili, že dříve narození dokáží díky svým bohatým životním zkušenostem vnášet do řešení problému nečekaný a přínosný úhel pohledu.

Mgr. Alena Grée

Přespolní běh 2016 – okresní finále 30.10.2016

Děti, které mají v sobě sportovního ducha a nezalekly se ani velmi špatného počasí, se zúčastnily okresního finále v přespolním běhu.

Finále se konalo ve škole Na Moráni dne 6. 10. 2016. Děti si zaslouží veliký dík za to, že v opravdu nepříznivém počasí vydaly ze sebe vše a někdy i mnohem více. Celou dobu běhu vydatně pršelo a ani teploty nevystoupaly moc vysoko.

Naši běžci ze 4. až 7. tříd se umístili na předních pozicích. Naše dívky z nejmladší kategorie 4. -5. tříd se umístily na 1. místě. Moc blahopřejeme. Kluci ze 4. -5. tříd byli na celkovém 2. místě, opět moc gratulujeme. A v nejvíce obsazené kategorii mladších žáků a žákyň jsme měli také pěkné výsledky. Mladší žáci ( 6. -7. třída ) skončili na krásném 2. místě, dívky na 6. místě.

Všem ještě jednou moc děkuji za krásnou reprezentaci naší školy a těším se na další závody, kde se vždy ukáže vzájemná podpora a nasazení našich dětí.

Mgr. Pavlína Baierová

Výtvarný kroužek 12.10.2016

Šikulové z výtvarného kroužku se nezalekli nepřízně počasí a barevný podzim je vylákal k tvoření v přírodě.

Mezi věžáky u Jitřenky tak vznikly čtyři podzimní landartové mandaly.

Mgr. Miroslava Marková

Cambridge English na Duhové cestě 21.9.2016

Stejně jako celá řada základních škol v České republice zapojila se poprvé i naše do celoevropsky velmi oblíbeného a rozšířeného systému testování angličtiny Cambridge English.

Kurzy úrovně Starters a Movers během šk. roku 2015-2016 navštěvovalo 35 dětí a 18 z nich se rozhodlo zúčastnit se na závěr mezinárodních zkoušek Cambridge English YLE (Young Learners). Slavnostní vyhodnocení a předávání certifikátů proběhlo 21. 9. 2016 na Červeném hrádku.

V úvodu promluvily zástupkyně Mezinárodního jazykového centra v Českých Budějovicích a místostarostka města Jirkov a než si přišli pto certifikáty žáci naší školy, poblahopřála jim i naše paní ředitelka PhDr. Petra Jandová. Zahájila svou gratulaci slovy Jana Nerudy: ,,Kdo nic neví, musí všemu věřit“. Pochválila děti, že udělaly první krok k tomu, aby v budoucnosti nemusely spoléhat na překlady jiných, mohly čerpat informace z různých zdrojů a samozřejmě obstály ve světě, kde ovládat jeden jazyk, třebaže krásný a dokonalý, prostě nestačí.

Malou ochutnávku ze slavnostní atmosféry, jak si ji užili rodiče a děti z naší školy, nafotila paní Monika Hlízová a všechny fotografie si můžete prohlédnout na stránkách pořádající jazykové školy Medou.


Mgr. Renata Stojanovová

Duhovka na návštěvě na SPŠ v Chomutově 18.6.2016

V rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání, jehož cílem je rozvoj a zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů, žáci 7. tř. navštívili Střední průmyslovou školu (SPŠ) v Chomutově. Exkurzi na SPŠ pro nás zajistil pan uč. J.Mӓrc.

Na SPŠ nás přivítal p. uč. Černý a poskytl nám základní informace o škole a organizaci naší návštěvy. Poté se ujal slova ředitel SPŠ ing. Jan Lacina. Podrobně představil SPŠ a jednotlivé studijní předměty. Představil i možnost získání určitých certifikátů již v době studia na SPŠ zde v Chomutově. Na názorných příkladech naznačil žákům nutnost celoživotního vzdělávání. Vždyť dnešní střední a starší generace se doslova za pochodu musela naučit ovládat počítače, mobilní telefony, internet a další digitální technologie, které v době jejich studia ještě nebyly na trhu dostupné a dnes s nimi musíme zcela běžně pracovat. Stejně tak to bude i životě současných školáků a studentů. Každý den jsme svědky toho, jak rychle pokračuje vývoj nových technologií a jak rychle pronikají do našeho každodenního života, ať na pracovišti nebo i doma.

Pan ředitel zdůraznil význam základních škol a nabádal žáky k pečlivé přípravě na přijímací zkoušky. Žákům také doporučil, aby využili možnosti návštěvy jednotlivých škol v rámci dnů otevřených dveří a dalších aktivit jednotlivých škol. Aby si vyhledávali potřebné informace i na internetu, a získali tak co nejvíce informací o jednotlivých školách v regionu. V závěru svého vystoupení p. ředitel zodpověděl několik dotazů.

Následně byli žáci rozděleni do pracovních skupin. Někteří hoši pod odborným dohledem p.uč. Černého sestavovali jednotlivé elektrické obvody a prováděli na nich základní měření elektrického napětí a el. proudu. Další skupina hochů si vyzkoušela řízení modelu robota pomocí PC. Skupině děvčat se věnoval p. uč. ing. P. Kadeřábek. Seznámil děvčata se základními polovodičovými součástkami a s el. schématem jednoduchého obvodu. Děvčata využila příležitosti a pod trpělivým odborným vedením p. Kadeřábka sestavila dva plně funkční polovodičové obvody, které si na památku dnešní návštěvy na SPŠ v Chomutově mohla odnést domů. Trpělivým vyučujícím a ani našim žákům nevadilo, že jsme v tomto příjemném prostředí mírně překročili vymezený čas.

Touto cestou děkujeme jednotlivým vyučujícím a p. řediteli SPŠ za čas a trpělivost, s jakou se nám věnovali. Žáci tak získali potřebné informace a podívali se do školy, kam zcela určitě někteří z nich za dva roky zamíří, až si zvolí další směr svého celoživotního vzdělávání.

Jaroslav Landa DiS

Den dětí na startu

Páteční den ( 10.6. ) si užily všechny děti , které jsou zapojeny do projektu Děti na startu, a jejich spolužáci z 2. – 4. tříd. Této akce se zúčastnili i sportovci z naší mateřské školky.

Na atletickém stadionu v Chomutově se konala sportovní akce „ Den dětí na startu“. Pro děti bylo připraveno 12 stanovišť, kde plnily dovednostní disciplíny. Akce byla zaměřena na to, aby si každý v rámci svých možností zasportoval.

Děti si např. zkusily hod do dálky raketkou, překážkovou dráhu, cvičení s obručemi, švihadly, přesnost hodu. Nejvíce se jim líbilo probíhání pod roztočeným lanem.

Počasí bylo snad na objednávku, sportovní dopoledne se vydařilo. Všichni si domů odnesli krásnou medaili, diplom za své sportovní výkony, a malou pozornost od pořadatelů.

Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě této akce pro děti podíleli.

p. uč. Pavlína Baierová

Házej rád, atletem se můžeš stát! 27.5.2016

Zpestřit dětem hodiny tělesné výchovy se povedlo p. učitelkám Lence Valtlové a Pavlíně Baierové. Zúčastnily se s dětmi ze 3. A, 3. B, 4. A a 4. B olympijsky laděné korespondenční soutěže Házej rád, atletem se můžeš stát, která se uskutečnila v rámci projektu Atletika pro děti.

Žáci byli při hodinách inspirováni kruhy symbolizujícími Evropu, Afriku, Ameriku, Asii, Austrálii a disciplínou patronky soutěže, Báry Špotákové.

Děti s velkým nadšením a úsilím plnily všechny dané házecí úkoly: hod pingpongovým míčkem, hod fotbalovým míčem, hod pěnovým oštěpem, hod basketbalovým míčem a kriketovým míčkem. Každý z vás si může zkusit přiřadit kontinent a danou disciplínu. Pokud nevíte, děti vám rády poradí. Více informací najdete na www.atletikaprodeti.cz.

p.uč. Pavlína Baierová

Štafetový pohár 2016 - okresní kolo 26.4.2016

Sport nás na Duhovce opravdu baví. To dokázaly děti ze 3.-5. tříd, které se i přes velkou nepřízeň počasí vydaly dne 26.4. na atletický stadion v Chomutově. Konalo se tam okresní kolo Štafetového poháru.

Naši závodníci ze sebe vydali opravdu vše. Starší štafeta získala stříbrnou medaili, tímto si zaslouží velikou pochvalu. Také mladší štafeta odvedla skvělý výkon.

Všem moc děkujeme. Dle slov jednoho z dítek: „Příští rok musíme mít pořádně tvrdé tréninky a nandáme jim to.“ Tak uvidíme za rok.

p.uč. Pavlína Baierová

Duhovka a přechod Merkuru přes Slunce 9.5.2016

V pondělí 9. května 2016 jsme před budovou naší školy realizovali projekt – Fyzika v praxi. Pozorovali jsme zajímavý a poměrně vzácný astronomický úkaz – přechod planety Merkur přes Slunce. Tento úkaz nastává jen 13 – 14 krát za století. Naposledy jsme tento úkaz v ČR pozorovali 7. května 2003. I tentokrát nám pěkné jarní počasí umožnilo pozorovat tento nádherný úkaz.

K pozorování tohoto astronomického úkazu jsme pozvali nejen rodiče ale prostřednictvím tisku a internetu i nejširší veřejnost.

Místnímu tisku a internetovým serverům jsme včas rozeslali pozvánky a základní informace. Je škoda, že informaci zveřejnila jen dvě média (týdeník Nástup a Chomutovský deník). Informace o naší nabídce veřejného pozorování byla od 9. března 2016 zveřejněna na stránkách České astronomické společnosti. Díky nám se tak Chomutov opět zařadil mezi města, kde bylo umožněno veřejnosti pozorování tohoto zajímavého úkazu.

Náš kroužek astronomie spolu s dalšími dětmi včas připravil pozorovací stanoviště, jednotlivé dalekohledy s filtry, triedr s projekcí, model Telurium atd. A tak jsme ještě před zahájením samotného úkazu začali pozorovat skupinu slunečních skvrn, která je v těchto dnech na povrchu Slunce. Sluneční skvrna AR 2542 byla větší než planeta Merkur.

Úkaz proběhl za velkého zájmu nejen našich žáků, rodičů ale i veřejnosti. Pozorovalo se, fotografovalo a diskutovalo. Nikomu nevadilo, že jsme přetáhli vymezený pozorovací čas. Umožnili jsme tak i pozdě příchozím podívat se na maličký Merkur. Merkur spolu se Sluncem pak pokračoval na pouti po obloze, až společně zapadli po 20 hodině.

V případě dobrého počasí nás další dobře pozorovatelný celý přechod Merkuru přes Slunce v ČR čeká až 13. listopadu 2032. Další květnový přechod nás čeká ještě později, až v roce 2049.

Těšíme se na další společné setkání s Vámi, kdy nahlédneme do „hlubin“ úžasně nádherného vesmíru, jehož jsme nedílnou součástí.

Jaroslav Landa DiS www.astro21.cz
http://www.astro21.cz/clanky/9.5.2016-merkur- pres-slunce.html

Pěkné zážitky si děti odnesly za sběr papíru a víček od PET lahví. 14.5.2016

Naše škola je již od minulého roku zapojena do soutěže ve sběru papíru a naši nejlepší sběrači si v každém měsíci mohou odnést pěkné ceny. Výtěžek ze sběru je použit především na nákup stavebnic, sportovních potřeb či vybavení družin.

Nejpilnější a nejvytrvalejší sběrači jsou navíc koncem školního roku odměněni celodenním výletem. Tentokrát jsme se vydali do TECHMANIA SCIENCE CENTRA v Plzni.

Navštívili jsme mnoho expozic. Mimo jiné například expozici vesmíru, která uchvátila nejen děti, ale také vyučující. Žáci měli možnost porovnat, jak je planeta Země oproti Slunci malá. Mohli si vyzkoušet kolik by vážili na jednotlivých planetách nebo se podívat, jak se pohybuje lunární modul na povrchu Měsíce. A to byl „jen“ Vesmír.

Dětem se také líbila „voda“, kde si mohli všechno doslova vyzkoušet na vlastní kůži a stejně tak je zaujalo hudební oddělení, kde mohli běháním hrát na hudební schody.

Všichni se také bavili v oddělení chemie, v němž si hráli s velkými bublinami z bublifuku, do kterých se dokonce dalo postavit.

Expozic je v plzeňské Techmánii opravdu hodně, a tak si každý přišel na své a naučil se něco nového.

Dík patří především p. vychovateli Benešovi, který se celoročně stará o sběr a zorganizoval i tuhle úžasnou akci.

Dominika Randáčková, Renata Stojanovová

Dobrodružství 6. třídy 25.4.2016

V pátek 15. 4. 2016 jsme se šestou třídou vyjeli na Lesnou do Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná za dobrodružstvím, které sponzorovala společnost ČEZ. Pod vedením paní lektorky Kateřiny Herzánové si žáci vyzkoušeli orientaci v terénu. Každá skupina dostala navigaci, dalekohled, plán s úkoly, vysílačku a tablet (pro vytvoření selfie a zároveň k ověření úkolů). Žáci se mohli porozhlédnout po místním geoparku a dozvědět se tak víc o vystavených horninách.

Po výtečném obědě se vydalo několik skupin s detektorem kovu a dalším potřebným náčiním za hledáním válečných pokladů, zatímco jiní měli možnost navštívit místní muzeum a vyzkoušet si technikou plstění vytvoření pěkné ozdoby z ovčí vlny. Tu jsme si stejně jako nalezený poklad mohli odnést domu.

Jana Bednaříková

Atletika pro děti – Duhové děti se řídí heslem: Běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát…! 18.4.2016

Naše „Duhovka“ je již několik let zapojena do projektu „Atletika pro děti“, který pořádá Český atletický svaz. Realizuje školení a semináře určené pro trenéry a učitele, kterých se vždy účastníme. Zde nám poskytují nezbytnou materiální podporu, která zahrnuje náčiní přizpůsobené malým dětem, příručky, metodické brožury a popř. i odměny pro vítěze soutěží. Více informací naleznete na www.atletikaprodeti.cz.

Vyzkoušeli jsme hodinu tělocviku, na které se žádný „opičák“ nenudil. Hodinu připravila pro žáčky 3. B paní učitelka Mgr.Lenka Valtlová. Využila při ní atletické karty ze základní brožury a nemohla si je vynachválit: „Nechala jsem se inspirovat základními atletickými kartami, a tak jsme měli od nástupu zastrčené ocásky a všelicos s nimi vymysleli. Přímo při nástupu jsme se rovnali podle jejich délky. Žáky jsem si tedy hned na začátku namotivovala a všechny činnosti jsme měli pak po celou hodinu v duchu "opiček". Nástup, honičku i rozcvičku jsem si vymyslela podle fantazie, ale na hlavní část jsem použila atletické karty- Ocáskovanou, Plovoucí ostrovy. Žákům jsem karty dala, aby si sami přečetli pravidla her. Moc se jim líbila a chtěli znát další hry, tak jsem jim nakonec půjčila celý přehled karet. Děti byly z celé hodiny moc nadšené a musela jsem slíbit, že další hry na jiné hodiny mohou z přehledu karet vybírat samy.“
Tento článek naleznete zde: http://www.atletikaprodeti.cz/apd-do-skol/karty-ktere-kouzli-prima-telocvik_1803.

Lenka Valtlová

Svět pod mikroskopem

S šestou třídou pozorujeme v hodinách přírodopisu svět pod mikroskopem. Nejprve si děti samy vypěstovaly různé plísně a ty potom následně zkoumaly. V předcházejících hodinách vypěstovaly prvoky v senném nálevu. Můžete se přesvědčit, jak jsou mrštní (prvoci, ne žáci).

Jana Bednaříková

Astronomická olympiáda 2015-2016

V pátek 17. ledna 2016 proběhlo v Duhovce vyhlášení vítězů Astronomické olympiády. Na stupínek nejvyšší vystoupil Jakub (7.A). Na pěkném druhém místě se umístila Josefína (7.A). Na třetím místě se umístila Martina (6.A) a Šimon (6.A). Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci ve školním kole.

Astronomická olympiáda (AO) je soutěží z oboru astronomie, fyziky a dalších oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem AO je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. AO je členěna do jednotlivých kol a věkových kategorií. Nejmladší věková kategorie je určena pro žáky 6. a 7.ročníků základních škol.

AO probíhá ve třech základních kolech - školním (žáci s použitím libovolných pomůcek (knihy, internetu atd.) samostatně řeší zadané úlohy ve škole, úlohy vyhodnocuje a ověřuje pedagog, a to na základě obdrženého vzorového řešení a návodu na bodové hodnocení), korespondenčním (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy doma, zaslaná řešení opravuje výbor astronomické olympiády) a celorepublikovém finále. Úspěšní řešitelé finále mohou být vybráni na odborné soustředění a následně nominováni do reprezentace české republiky pro Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomická olympiáda je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy české republiky zařazena v soutěžích typu A, které MŠMT ČR vyhlašuje pravidelně pro daný školní rok. AO 2015-2016 je součástí 57.ročníku Fyzikální olympiády.

Od letošního kalendářního roku zavádíme na naší Duhovce zajímavou tradici. Podařilo se nám najít výrobek, který spojuje naší školu a tradiční české řemeslo – sklářství. A tak úspěšní žáci na stupních pro vítěze obdrželi k diplomům a věcným dárkům i svoji první duhovku - nádhernou barevnou skleněnou kuličku. Za třetí místo kouzelnou zelenou kuličku. Za pěkné druhé místo nádhernou modrou kuličku. A za první místo – úžasně tmavě červenou kuličku.

Paní ředitelka má připravené i další nádherné barvy duhovek. Pěknou skleněnou duhovku mohou získat všichni žáci, kteří uspějí ve vyhlášených soutěžích. Na konci školní docházky si tak mnozí z žáků odnesou sáček plný skleněných duhovek z Duhovky. Budou tak mít pěknou památku na svoji základní školu – Duhovku v Chomutově.

Jaroslav Landa DiS
Den her – Záhada tajemného dopisu

V sobotu 23. ledna 2016 se v Základní a mateřské škole Duhová cesta konal Den plný her, během kterého si rodiče mohli prohlédnout prostory školy. I letos byl den her tematicky zaměřen. Tentokrát se děti staly vyšetřovateli a řešily záhadu tajemného dopisu.

Děti nalezly dopis, kde neznámá dáma, Rosie, prosila o pomoc svého dávného přítele. Dáma ztratila svůj cenný medailon a chtěla ho získat zpět. Její přítel však dopis nemohl přečíst, a tak se děti vypravily na pomoc samy.

Než však mohly pomáhat, musely prokázat své schopnosti a stát se detektivem. Proto se děti vydaly na cestu a prokazovaly svoje znalosti, zdatnost, smysly, logický úsudek a odvahu. Po prokázání odvahy se děti vydaly na stopu ztraceného medailonu. Při hledání stop v temné místnosti zaslechly mužský hlas. Z útržku rozhovoru se jim podařilo rozšifrovat, že je medailon přemístěn. Děti se tedy vydaly neznámého muže zastavit, a to se jim povedlo! Po vítezství nad mužem v piškvorkách se dozvěděly, že heslo k místnosti, kde je schován medailon, je v zamčené truhle v pralese. Naštěstí vše dobře dopadlo. Děti získaly heslo a zjistily, že medailon je ukrytý ve školním klubu. Nalezený medailon předaly policii, která ho dovezla paní Rosie. Tímto činem se staly detektivy a my doufáme, že nám budou pomáhat i při dalších zapeklitých úkolech.

Jako detektivové mohly děti navštívit dvě herny, kde si mohly vyzkoušet logické hry a jakékoliv stavebnice.

Doufáme, že děti si užily den stejně jako my a těšíme se, co na nás čeká příště.

Tereza Votýpková
Finanční gramotnost

Dne 21. 1. 2016 měli žáci pátých tříd dvouhodinovou přednášku k finanční gramotnosti. Při ní se seznámili se základními pojmy této problematiky jako je např. plat, sociální dávky, půjčka, dluhy. Ve skupinách také řešili, co vše musí zaplatit z konkrétní částky, která jim byla přidělena, a dohodnout se jako rodina, co si pořídit za zbylé peníze. Také získali ponětí o výši platů některých zaměstnání. Práce se děti zhostily zodpovědně, dvouhodinovka utekla příjemně. :-)

D. Pomajbíková, L. Valtlová - tř. učitelky
Duhovka na prvním místě v okresním přeboru škol

Šachisté z Duhovky ve složení: Šimon (5.A), Michal (5.A), Michal (5.A), Matyáš (1.A) a Gabriela (4.B) vyhráli okresní přebor škol v šachu v kategorii první stupeò základních škol. Tím si automaticky vybojovali postup do krajského kola (27.1.2016 v Ústí nad Labem).

Mezi nejlepší hráče okresního turnaje patřil náš Šimon (5.A).

A mezi nejmladší účastníky okresního turnaje patřil náš Matyáš (1.A).

Předpokládané tempo hry bylo 2 x 15 minut bez zápisu podle pravidel FIDE pro rapid šach a přílohy pravidel šachu ŠSčR pro rapid šach. čekací doba byla stanovena na 10 minut. Není bez zajímavosti, že naši žáci na základě losování počítačem hráli například i proti budoucím maturantům (2016) ze středních škol Chomutova.

Šachy jsou královskou hrou, která vede ke koncentraci a napomáhá rozvoji myšlení. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti hráče.  V Duhovce již několik let vytváříme našim šachistům podmínky, aby mohli trénovat přímo ve škole. Naše nejlepší šachisty pak směřujeme do Domečku, kde jsou odborně vedeni a dál se zdokonalují ve hře. Našemu reprezentačnímu týmu děkujeme a držíme palece v krajském kole.

Jaroslav Landa DiS
Vánoční hvězda

V rámci Chomutovských Vánoc zahrály děti z dramatického kroužku a přípravného sboru Sluníčka na náměstí Chomutova rodičům, příbuzným, kamarádům i dalším hudební pohádku Vánoční hvězda, ve které divákům vysvětlily původ zdobení vánočního stromečku hvězdou.

Děti si vystoupení užily a byly odměněny velkým potleskem.
Na cestě za skřítky

První říjnový víkend vyjeli rodiče a děti z 1. A společně na Svahovou. Doprovod jim dělaly paní učitelky Dominika Marcinová a Jana Bednaříková, a také paní ředitelka Petra Jandová. Během soboty i neděle měli všichni možnost se lépe poznat, užít si legraci, ale hlavně – vydat se po stopách skřítků! Nechyběla ani cesta do pohádky se spoustou pohádkových postav. Nálada byla báječná, počasí také přálo, a tak se nám víkend krásně vydařil. Těšíme se na další společné zážitky. =)

Dominika Marcinová
Projekt - Fyzika v praxi

Kroužek astronomie, který na naší škole pracuje od loòského školního roku, nabídl žákům druhého stupně společné pozorování zajímavého astronomického úkazu – úplného zatmění Měsíce. Pozvání přijalo devět žáků. Ti se rozhodli opustit svůj příjemný teplý domov a vyrazili pod chladnou noční oblohu.

Krátce po dvacáté hodině se všichni sešli pod noční oblohou. Pan učitel Jaroslav Landa, který vede astronomický kroužek, všechny přítomné seznámil se základní orientací na noční obloze.

Díky tomu, že mraky ustupovaly, přítomní žáci hledali a poté si prohlíželi jednotlivá souhvězdí. Pozorovali jsme také souhvězdí Velkého vozu a v něm dvojhvězdu Mizar a Alcor. Nyní již všichni dokážou bezpečně najít Polárku – hvězdu, okolo které se otáčí celá noční obloha, protože k ní míří osa naší Země. K pozorování noční oblohy jsme používali astronomické dalekohledy členů kroužku.

S hvězdami jsme také pozorovali přelet několika satelitů s polární dráhou letu. Z jednoho satelitu k nám na Zem dopadl i odraz slunečních paprsků. Někteří dokonce viděli i krátký záblesk meteoritu, který zanikl v zemské atmosféře.

Další čas někteří využili k focení noční oblohy. Naučili se zvolit správný režim, nastavit citlivost filmu a vyzkoušet vhodný čas expozice.

Před pozorováním úplného zatmění Měsíce se většina uložila ke spánku a do třetí hodiny ranní spali. Někteří dokonce úkaz zaspali, ale nic jim neuniklo, protože v době zatmění byla obloha zakryta mraky a úkaz tedy nebyl vidět. Až ráno bylo opět možné pozorovat oblohu. Nad východním obzorem jasně svítila Venuše, Mars a Jupiter.

Budíček pro všechny byl v sedm hodin. Na stole na ně čekala snídaně a tak všichni pustili do jídla. Od paní učitelky Bednaříkové tam měli přichystaný výtečný jablečný závin a paní učitelka Stojanovová přichystala všem ovocný čaj.

Ráno v osm hodin po úklidu třídy, kde jsme nocovali, se všichni sešli před školou děti i s rodiči si mohli dalekohledem prohlédnout sluneční skvrny.

Na závěr bychom chtěli všichni poděkovat paní učitelce Mgr. R.Stojanovové, p.uč. Mgr. J.Bednaříkové, p.uč. J.Landovi DiS a také paní ředitelce PhDr. P.Jandové a zástupkyni p.uč. Mgr. Aleně Gree za tento zajímavý projekt.

Martina Ficnarová 6.třída
Svahová 2015 1.B

I letos se naši prvòáčci vydali na víkendový pobyt na Svahové, jehož účelem je seznámení a stmelení nejen dětí, ale i dospělých. Jako první třída se na Svahovou vydala 1.B s třídní učitelkou Terezou Votýpkovou, p. uč. Alenou Grée a p. uč. Janou Bednaříkovou.

Na Svahové děti vyhlížely skřítky a pomáhaly jim nejen hledat hračky, sbíraly ale také všemožné předměty, kterými by mohly tato kouzelná stvoření přivolat. Skřítky se povedlo zavolat a my se tak mohli seznámit s různými rodinnými skřítky jako například s Ušákem, Plachetkou, Sylvií či Nebojsou. Skřítkové nás doprovodili zpět do školy a nyní je můžete spatřit, jak se potulují ve vestibulu školy.

Pobyt byl zakončen cestou, kdy se děti vydaly do pohádkového světa, v jehož postavách poznávaly své rodiče a plnily s nimi nejrůznější úkoly.

Všichni si víkend patřičně užili a těšíme se na další společné akce.

Tereza Votýpková
Obhajoba postupu na republikové finále OVOV

Dne 6. 5. 2015 se konalo okresní kolo závodů OVOV. Děkujeme všem závodníkům, kteří se okresního kola za naši školu zúčastnili a úžasně ji reprezentovali. Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo v pátek 29. 5. 2015 v Chomutově. Závody probíhaly v atletickém areálu na Zadních Vinohradech a přítomní závodníci se sjeli z celého ústeckého kraje. K vidění byly závody družstev a jednotlivců celkem v sedmi disciplínách - běh 60m, skok do dálky, shyby, skoky přes švihadlo 2 min, leh-sedy 2min, hod kriketovým míčkem a běh na 1000m. ZŠ a MŠ DUHOVÁ CESTA s.r.o. byla letos v tomto kole zastoupena třemi závodníky, kteří se nominovali z 1. a 2. místa v jednotlivcích své kategorie v okresním kole OVOV. Závodům přálo nejen počasí, ale i dobré atmosféra prosycená sportem, úsilím a odhodlaností podat co nejlepší výsledky. Všem našim žákům se podařilo překonat své dosavadní výsledky v OVOV a opět posunout své hranice dál. Ve svých kategoriích obsadili naši žáci celkově 6. a 10. místo (chlapci) a 1. místo (dívky). Obsazení 1. místa umožnilo naší žákyni postup do republikového finále OVOV, stejně jako tomu bylo minulý školní rok. A stejně jako minulý rok se bude finále konat v září v Praze. Přejeme hodně štěstí.
6. třída a vybrané děti z páté a čtvrté třídy jely na exkurzi na Letiště Havla do zrcadlového bludiště na Petříně

V pátek 24. května v  7:15 jsme se postupně scházeli před školou a nastupovali do autobusu. Poté se řidič rozjel směr letiště Václava Havla v Praze. Cesta proběhla v klidu a rychle. Dojeli jsme v 9:00 hodin, přímo na parkoviště u terminálu 3 na letišti.

Když jsme vešli, pan průvodce nám nasadil visačky a exkurze mohla začít. Nejprve nám na zmenšeném modelu letiště ukázal, kde jsme, kam půjdeme a taky nám řekl něco o historii letiště. Poté jsme prošli kontrolou a naše věci jakýmsi rentgenem, pak všichni nastoupili do autobusu, který nás povozil po letišti. Všem se asi nejvíce líbilo přistávání a vzlétání letadel.

Když skončila exkurze, nasedli jsme zpět do našeho autobusu a jeli směr Petřín- -zrcadlové bludiště. Dorazili jsme asi po půl hodině a než jsme došli přímo na Petřín, prošli jsme krásnými zahradami. Od 12:00 jsme postávali před bludištěm, bohužel tam probíhaly nějaké opravy a otevírali až v 13:00. Mezitím jsme si tedy zašli na zmrzlinu. V jednu hodinu jsme už stáli před bludištěm připraveni a s očekáváním vcházeli dovnitř. Všichni bloudili mezi zrcadly, někdy do nich i narazili. V druhé části bludiště byla zrcadla různě nakloněna a zvlněna, všichni jsme vypadali jako mimozemšani. Po ukončení prohlídky jsme nastoupili do autobusu a odjeli domů. Vrátili jsme se nadšeni v 15:30.

Nikola Kolínská – 6.tř
POZNÁVÁME PRÁCI SVÝCH RODIčů

Zajímavý projekt zařadili na tento školní rok do svého programu žáci 3.B “Moudrá Lhota” ze ZŠ Duhová cesta v Chomutově. Poznávají práci a pracoviště svých tatínků a maminek. Před velikonočními prázdninami se vypravili do chomutovské průmyslové zóny do firmy PARKER, která se v posledních letech velice rozvíjí a je významným zaměstnavatelem pro Chomutovsko.

Josef Griml st.
Duhovka nocovala s Andersenem

Kdo by neznal svět pohádek dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Právě v 19. století spatřily světlo světa pohádky Malá mořská víla, Křesadlo, Císařovy nové šaty, Cínový vojáček, Sněhová královna, Ošklivé káčátko, Princezna na hrášku, Pasáček vepřů, Císařův slavík… a ty udělaly z Andersena světoznámého pohádkáře.

Roku 2000 se v dětském oddělení knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti zrodil nápad oslavit narozeninový den H. CH. Andersena v prostředí dětské literatury, přespat v knihovně, číst dětem pohádky, vyprávět jim a tak se nápad stal skutečností a vznikla Noc s Andersenem.

Pracovnice dětského oddělení této knihovny získaly pro svůj nápad postupně další a další příznivce, a tak se stalo, že se dnes Noci s Andersenem účastní knihovny, školy, domy dětí v české republice, stala se oblíbenou po celé Evropě a přidávají se k ní i účastníci ze států a měst mimo starý kontinent.

V Chomutově se mezi účastníky přidala v roce 2005 základní škola v Heyrovského ulici, která se tehdy velice aktivně zapojila do oslav 200. výročí narození dánského pohádkáře. Ale to bylo před deseti lety a dnes už se k Noci s Andersenem připojují další a další dětské kolektivy, učitelé se svými dětmi ze základních škol a Noc s Andersenem si užívají i děti z mateřinek.

Z pátku na sobotu proběhla Noc s Andersenem také v Základní a mateřské škole Duhová cesta v chomutovské Havlíčkově ulici. A nebyla to jen tak ledajaká NOC. Vzpomínkou na Andersena žila celá škola. Nejen žáci ze základní školy, ale i ti nejmenší, někteří teprve tříletí, předškoláci z duhovkové mateřinky.

Nejdříve si žáci v třídních kolektivech v jednotlivých třídách povídali o Andersenovi, na interaktivních tabulích měli připravené zajímavé informace a projekce, seznámili se s autorovým pohnutým životem a plnili zajímavé úkoly. Nejmenší předškoláci zatím putovali ztemnělou školou a v jednotlivých poschodích plnili zajímavé úkoly. Nakonec na ně v tělocvičně čekal úkol vysvobodit pohádkového čertíka a v jejich školičce se sesedli u stolu plného dobrot, povečeřeli a čekala je pohádka.

Pro školáky byly také připravené úkoly, které byly ale trochu náročnější. Po jejich splnění se také oni ponořili do říše pohádek a večer se potom všichni nasoukali do spacích pytlů a do sobotního rána si o svém večerním dobrodružství mohli všichni nechat zdát.

Ráno už si pro předškoláky a školáky přicházeli rodiče a nastalo nadšené vyprávění o tom, co všechno si o Noci s Andersenem prožili. A že těch zážitků bylo vrchovatě a letošní nocování s andersenovskými pohádkami se skutečně vydařilo. Však se také vedení školy a všichni pedagogové dobře připravili nejen na program pro tuto noc, ale vzorně se o své žáčky po celou dobu starali.

Hans Christian Andersen by byl skutečně potěšen. Dětský svět není v současnosti bez pohádek. Knižních novinek pro děti je stále plno, ale přesto je potřeba pohádkový svět Hanse Christiana Andersena stále připomínat. Noc s Andersenem je k tomu dobrou příležitostí, kterou Duhovka velice dobře využila. Byla to hezká oslava Andersenových 210. narozenin a současně také připomínka 140. výročí jeho úmrtí.

Josef Griml st.
Den D - ZATMěNÍ SLUNCE

JAK JSME POZOROVALI PřÍRODNÍ ÚKAZ

Fotogalerie vypráví o tom, jaká byla atmosféra u ZŠ a MŠ Duhová cesta v Havlíčkově ulici v Chomutově při pozorování ZATMěNÍ SLUNCE s odborným výkladem. Dívejte se. Nemělo to nejmenší chybu.

Josef Griml
Den poezie

Naši školáčci se letos poprvé zúčastnili Dne poezie, jenž se každoročně v březnu koná SKKS , a byli velmi úspěšní. Ze školního kola, do kterého z kol třídních postoupilo přes dvacet dětí, porota vybrala šest finalistů pro kolo okresní. Ti v  sobotu 14. března předvedli v  konkurenci nejen chomutovských škol skvělý výkon. Tréma ani jednomu z nich nerozklepala kolena a nesvázala jazyk, a tak se všichni můžeme těšit z postupu Kačenky Sklenářové ze 3. třídy do krajského kola, z dvou čestných uznání pro Ladu Poláčkovou a Anežku Ostapiv ze 4.B. Neméně krásně a s nasazením přednášeli své básně i Mikuláš Novotný, Nikola Kolínská a Annemarie Märcová a kromě účastnického listu si odnesli i kupu inspirace a cenných zkušeností do dalších ročníků.

Chcete-li malé recitátory (nejen z naší školy) slyšet na vlastní uši, nezapomeòte si příští rok touto dobou udělat v sobotu dopoledne čas a přijít. Stojí to za to.

Renata Stojanovová
Máme opravdovou knihovnu

V úterý 10.3. ve 14 hodin se v 2. patře proti Nádraží začaly tvořit fronty knihchtivých čtenářů, nebo se poprvé otevírala školní knihovna.

Pamětníci vědí, že knihovna tu byla od „nepaměti“, jen se podle podmínek měnily prostory, případně skladba knížek. „Duhová“ knihovna zabírá malý prostor, ale klade si velké cíle. Naučit děti žít s knihou, nebát se jí, považovat ji za přirozenou součást prostředí, těšit se na ni, přemýšlet o ní, sdílet své názory na ni s ostatními...

Před Vánoci psaly děti ze všech tříd Ježíškovi a samozřejmě si (na radu učitelů) přály….knihu. Pokud Ježíšek, paní ředitelka a paní asistentka Ilonka jen trochu mohli, postarali se, aby při prvním otevření každý našel tu svou, vysněnou knížku v poličkách knihovny.Zvídaví čtenáři ale samozřejmě najdou i tituly, které tu zůstaly po předchozích generacích a často dosahují vyšší umělecké kvality než jednoduché texty v nových, nablýskaných oblakách.

Děkujeme touto cestou všem, kteří naší knihovně knihy darovali, a už to byli rodiče, pracovníci školy nebo dokonce samy děti.Moc dobře víme, že rozloučit se s kvalitní knížkou, aby zbytečně nezahálela v domácí knihovně, ale potěšila nové čtenáře, není vždycky jednoduché.

Kromě Ježíška a výše zmíněných „mecenášů“ se na úspěšném otevření knihovny podílela také děvčata z knihovnického kroužku. Díky nim byly knihy roztříděny, obaleny, abecedně seřazeny a v prvním týdnu provozu půjčeny už téměř šedesáti čtenářům.

Reading is a key to learning (čtení je klíčem k učení), praví cedulka u klíčové dírky na dveřích knihovny. Doufejme, že děti nebudou jen nakukovat klíčovou dírkou, ale otevřou dveře dokořán.

Renata Stojanovová
Děti v družině znovu objevují svět

Prvòáčkové v družině a podnikavá paní učitelka Poustková odhalili další tajemství: Jak vyrobit domácí modelínu za pár halířů (recept lze najít na internetu) a vytvořit z ní nejroztodivnější artefakty...
Prvòáčci objevují svět i ve školní družině

Dva lednové týdny si prvòáčkové v družině povídali s p. uč. Poustkovou o zubech. O tom, proč jsou zdravé zuby pro člověka důležité, jak předcházet zubnímu kazu, jak správně zuby čistit, proč se nebát zubařů. Nejen že si povídali, ale také prakticky nacvičovali na různých netradičních pomůckách. Skvěle posloužily třeba PET lahve nastřižené do tvaru chrupu nebo ústa namalovaná na průsvitnou folii. Podívejte se, jak při tom všichni měli úsměv od ucha k uchu.

Žáci prvních tříd si vyzkoušeli, jak se kombinují barvy. Kouzlili jsme pomocí potravinářského barviva, vody, papírových utěrek a skleniček. Výsledek můžete ohodnotit sami.
Jak jsme v Duhovce malovali deštníky

Tak jsme se zase něco zajímavého naučili. Do ZŠ Duhová cesta v Chomutově přijela z českých Budějovic lektorka a výtvarnice paní Karla HÁTLEOVÁ a naučila nás něco, co jsme neznali. Přivezla s sebou krásné bílé deštníky a mnoho barev, štětců a palet. Ukázala nám, jak můžeme z bílého deštníku, kterého si venku skoro nikdo nevšimne, udělat hezký, pestrobarevný a oči přitahující deštník. A každý deštník je vlastně originálem, který si vytvořily šikovné dětské ruce. Bylo to moc zajímavé a hlavně to doslova chytilo nejen učitele a žáky, ale také mnoho maminek. Najednou byl ateliér plný výtvarníků a jeden deštník za druhým ožíval pestrými barvami a rozličnými náměty. Ještě zbývá dodělat pár detailů a deštníky se představí návštěvníkům školy a účastníci letošního vánočního jarmarku si budou moci deštníky koupit. Co kus to jedinečný originál a všechno namalováno s co největší dětskou pečlivostí. Duhovka má opět jednu ze zajímavostí, kterou žáci přijali s nadšením.

Josef Griml
V Duhové cestě jsou šikovní umělci

Pomalu po špičkách sem přichází také vánoční čas.

S výtvarnou kreativitou v ZŠ Duhová cesta v Chomutově se můžete setkat na každém kroku. V prostorné hale jsou práce dětí z hodin výtvarné výchovy a každého zcela určitě zaujmou dvě rozměrná díla žáků 1.B (“Japonsko”), které vznikly v hodinách “výtvarky” pod vedením paní učitelky Mgr. Veroniky Křížové nebo obrovský strom, kde každý list “zastupuje” jednoho žáka školy od 1. až do 6. ročníku. Školní strom je dílem paní učitelky Mgr. Miroslavy Markové a vychovatele Martina Beneše. Zcela určitě každého obě tyto galerie zaujmou nejen šikovností tvůrců, ale také nápadem a zpracováním.

Do Duhové cesty už zavítal i předvánoční čas.

Sotva odezněl Halloween, který byl také v Duhovce velice pestrý, zajímavý a plný nápadů, začala předvánoční příprava. Učitelé, rodiče a žáci se scházejí v tvořivých dílnách, kde se všechno připravuje pro letošní vánoční jarmark. Také tvořivé dílny jsou plné nápadů a ukázkou zajímavé kreativity všech, kteří ve škole tráví odpoledne, podvečery, večery a také sobotní čas. Vyrábějí se zajímavé dárky, zdobí se perníčky a tak letošní jarmark bude opět velkým předvánočním trhem s puncem charitativním.

Se zajímavou výtvarnou činností se žáci, učitelé a rodiče setkali ve středu. Do školy přijela výtvarnice Karla HÁTLEOVÁ z českých Budějovic, aby zájemce v Duhovce naučila něco nového a neokoukaného. Ve školním výtvarném ateliéru se otevřely sněhově bílé deštníky a paní Hátleová účastníky seznámila s metodou jejich výtvarného zpracování. Jde o malbu na textilii. Každý si vyrobí originální malovaný deštník a naučí se tak práci s barvami, které i bez speciální fixace vydrží jakýkoliv d隝. Může se pracovat podle připravených šablon, ale vlastním nápadům a motivům se meze nekladou. Díky tomu vznikly krásně malované deštníky, jejichž kopii nikde nenajdete. Co deštník, to výtvarný originál, který je o to cennější, že ho malovaly dětské ruce. A bylo skutečně na co se dívat a co tiše obdivovat. Tak samozřejmě ani tyto malované deštníky nebudou na Adventním vánočním jarmarku chybět.

Přípravy na letošní jarmark jsou v plném proudu také v pěveckých sborech školy, které vede paní učitelka Mgr. Alena Greé. Budou to právě tito zpěváci, kteří svým vystoupením navodí předvánoční atmosféru a pozvou všechny k rozsvícení školního vánočního stromu v hale školy. Na všech těchto akcích projde vždycky Duhovkou hodně dospělých. Přijdou nejen rodiče žáků, ale i prarodiče a četní přátelé a spolupracovníci školy. Přijdou také ti, kteří mají doma předškoláky. Adventní vánoční jarmark 29. listopadu 2014 od 15:00 bude současně také Dnem otevřených dveří pro rodiče budoucích předškoláků. Ti si mohou školu, s vůní předvánoční, prohlédnout a přesvědčit se o tom, že v Duhovce je pro děti velice motivující prostředí a že je tady o ně dobře postaráno.

P.S. Fotogalerie je dokladem atmosféry, která v duhovkových “dílničkách” panuje.

Josef Griml
2.A kouzlí na Svahové

První listopadovou akci byla „KOUZELNICKÁ SVAHOVÁ“ 2.A s třídní p. uč. Lenkou Valtlovou a p. uč. Lucií Valtlovou. Sesterské učitelské duo je skvěle sehrané a na víkendovém pobytu se dobře doplòovalo.

P. uč. Lenka byla hlavní kouzelnicí a p. uč. Lucie kouzelnou asistentkou a zároveò strašidelným „ HRůZOMOREM“, který děti doprovázel celým pobytem a nepřál jim nic dobrého.

Jako ve správné kouzelnické škole museli být děti i jejich rodiče nejprve rozděleni kouzelným kloboukem do kolejí (Hvězdičkové, Půlnoční, Sluneční). Poté jsme se vydali na Helenčiny vodopády a cestou jsme nasbírali pomůcky na vytváření hůlky, klobouku, pláště a koštěte.

Po vytvoření všech nepostradatelných kouzelnických rekvizit jsme zhlédli přehlídku kouzelníků, učili jsme se kouzlit, říkat kouzelná zaříkávadla i míchat lektvary.

Večer jsme se sešli u ohniště, házeli jsme do ohně kouzelný prášek a zpívali písničky za doprovodu kytary. Celý náročný den jsme zakončili kouzelnou pohádkou. A po večerce jsme s rodiči měli konečně chvilku pro sebe.

Druhý den víkend vyvrcholil hledáním maminek a tatínků zakletých v kostlivce, čaroděje a jiné strašidelné postavy. Děti je mohly zachránit pouze kouzelným zaříkávadlem: „KOFENIDUS SALPÁRO SUX“. Jako na správné škole každý kouzelník dostal své vysvědčení a odměnu.

Žáci z 2.A i učitelské duo děkují a těší se na další společné dobrodružství.

tř. učitelka 2.A Lenka Valtlová
Dětská jóga

24.10.2014

* Poznej povolání svých rodičů

Poslední říjnový pátek nás čekala ještě poslední akce v rámci projektu POZNEJ POVOLÁNÍ SVÝCH RODIčů. Tentokrát nám své povolání přišla představit maminka spolužáka a našeho kamaráda Adámka Beneše z II. A. Jeho maminka pracuje jako cvičitelka dětské jógy. Připravila si pro nás moc zábavnou hodinku cvičení. Nikdo z nás neprotestoval, i když jsme si zacvičili hnedka po ránu, a to první vyučovací hodinu. Jóga nás velice bavila a povolání maminky Benešové se zalíbilo nejen děvčatům, ale zlákalo i naše divochy farmáře =)
Chomutovský pivovar

23.10.2014

* Poznej povolání svých rodičů

Druhá výprava 2. B za poznáváním povolání na sebe nenechala dlouho čekat.

Ve čtvrtek 23. října 2014 jsme byli pozváni rodinou Valentýnky Hoffmannové do CHOMUTOVSKÉHO PIVOVARU. Tady jsme byli seznámeni s historií vzniku tohoto podniku a s prací při výrobě piva. Sám majitel firmy – strýc Valentýnky si na nás nachystal zajímavé otázky a úkoly, za které jsme dostávali malé odměny – samolepky a etikety na lahve. Vítěz potom získal značkový půllitr a poukaz pro celou rodinu na prohlídku pivovaru zdarma.

Poznali jsme další povolání a těšíme se na následující výpravy.
18. - 19.10.2014 víkendovka Svahová

Jako loòský školní rok, tak i letos jsme se na začátku nového školního roku sešli na Svahové na druhém víkendovém setkání třídy II. B. Tentokrát jsme na dva dny byli žáky KOUZELNICKÉ ŠKOLY. Prožili jsme společně s rodiči, sourozenci i p. učitelkami spoustu zajímavých a zábavných chvil. Víkend byl plný her a radostí.

Nejdříve po přivítacím kolečku nás čekalo prověření, zda máme předpoklady být úspěšnými dobrými kouzelníky, co svá kouzla nebudou zneužívat. Toto nám prozradil kouzelnický klobouk a zároveò jsme byli rozděleni do kouzelnických kolejí.

Dále následoval program PřIJÍMACÍ ZKOUŠKOU, kde jsme luštili zaklínadlo, které zmaří všechny ošklivé skutky zlého kouzelníka Hrůzomora.

Po zdárném zvládnutí úkolu jsme se vydali na procházku k Helenčiným vodopádům a cestou jsme sbírali materiál pro následující úkol, čímž byla výroba KOUZELNICKÉ HůLKY, KLOBOUKU A PLÁŠTě.

Všichni kouzelníci se pak učili zacházet s kouzelnickou hůlkou a také jsme poznali několik zaklínadel

Večer ještě nekončil, a tak jsme pokračovali v kouzelnické výuce. Na rozvrhu byla výroba KOUZELNÝCH LEKTVARů – NÁPOJ SMÍCHU, NÁPOJ ZDRAVÍ A NÁPOJ LÁSKY. Všichni připravili vynikající nápoje, které poté představili ostatním a zároveò jsme si předali receptury těchto kouzelných nápojů.

Před usnutím jsme ještě zažili kouzlení na zádech a pak už byl čas jít do hajan a načerpat sílu na další den.

Nedělní ráno nám přineslo ještě tři úkoly. LET NA KOŠATECH, VÝHRA NAD HRůZOMOREM A PřEHLÍDKA NAŠICH KOUZEL. Závěr se blížil velmi rychle a nám se vůbec nechtělo vracet zpět domů. Prožili jsme krásné dva dny a už se těšíme další naše společné setkání.
FARMÁřI

2.10.2014 HOTEL ARÉNA

* Poznej povolání svých rodičů

Konečně jsme se společně s celou třídou poprvé vydali na výpravu „Poznej povolání svých rodičů“, což je dlouhodobý projekt probíhající na naší škole. Našimi hostiteli byli rodiče Barunky Fojtíkové, kteří mají na starosti provoz HOTELU ARÉNA u zimního stadionu v Chomutově. Měli jsme šanci poznat provoz celého hotelu z té druhé – pracovní stránky. Nejen jako hosté, kteří často vidí jen tu konečnou fázi všech pracovníků v hotelu. Nejprve nás tatínek Fojtík (pan ředitel, jak ho děti nazvaly?) uvítal u vstupu provozních zaměstnanců, poučil nás o bezpečnosti a také hygieně, která je při této práci velmi důležitá. Dostali jsme první dáreček – jednorázové čepičky na hlavu, aby se naše vlasy náhodou nedostaly na talíře hostů.

Potom naše výprava pokračovala zkoumáním provozních prostorů, potřebných pro zdárný chod hotelu. Role průvodce se zdárně a pro nás srozumitelně ujal tatínek Fojtík. Provedl nás kuchyní, barem, jídelnou, recepcí, pokoji, prádelnou a dokonce jsme nahlédli i do prostoru, který zabezpečí chod hotelu při výpadku elektrického proudu. V prádelně nás velmi zaujaly obrovské automatické pračky a sušičky. Do těch by se vešlo určitě i pět farmářů najednou =)

Nakonec jsme se usadili v restauraci, kde jsme měli možnost ochutnat kulinářské umění kuchařského týmu, poznat milou obsluhu restaurace a v závěru nám Barunka Fojtíková ukázala, čemu se věnuje po vyučování. Společně jsme si utvořili atmosféru malé oslavy.

Byla to prímová výprava a moc se nám tam líbilo.
Z DUHOVKY DO VESMÍRU.
ZÁCHRANNÁ MISE 3.B NA PLANETě SVAHOVÁ.

Obyvatelé planety SVAHOVÁ volali do vesmíru o pomoc...

Svahová – 8. a 9. 11.2014

Výpravy obyvatel ze tří planet – OCAMPA, ALDEA a ALDORIA vyrazily na pomoc planetě SVAHOVÁ a tím začal víkendový projekt pro žáky 3.B ze ZŠ Duhová cesta z Chomutova. Pro třeáky a jejich rodiče to byly dva dobrodružné dny plné her a soutěží.. Záchrana planety SVAHOVÁ byl veliký motiv a úkol, který provokoval fantazii obyvatel všech tří planet k plnění zajímavých úkolů.

Luštily se šifry a záhadné nápisy, budovaly se vesmírné koráby a záchranné moduly a zlatavé prosluněné stráně první den v sobotu na Svahové lákaly k soutěžení v podzimní přírodě. Děti všechny úkoly plnily společně s rodiči a každý dílčí úspěch byl oslavován s velkým nadšením. Radovaly se děti, radovali se i rodiče.

Sobotní odpoledne. Obyvatelé všech tří planet budují kosmické lodi, aby se mohli dopravit na planetu Svahová a zachránit jí před dalšími mimozemšany. Na planetě Svahová jsou žáci ze 3. B z Duhovky a oni s nimi chtějí navázat vesmírné přátelství. Celé dění v řídícím středisku řídí a kontrolují „náčelnice“ Pavlína Baierová a Miroslava Marková. Kontrolují vesmírnou situaci a vysílají signály všem posádkám raket, které odstartují z planet Ocampa, Aldera a Aldoria... Každá výprava se na svém kosmodromu pečlivě připravuje a všichni chtějí, aby jejich vesmírná loï byla ta nejlepší a nejspolehlivější... a ještě vyrobit kosmické oblečení a výpravy z planet mohou startovat.

Až do nedělního oběda se tři výpravy snažily usilovně zachránit planetu Svahová a nakonec jejich mise byla úspěšná. Úplně přesně se všem podařilo vyluštit záhadné šifry a poradit si se zákeřnostmi jejich rivalů, kteří na planetě Svahová nasadili škůdce. Zachráncům se podařilo všechny škůdce, až do posledního, zlikvidovat a zvítězit. Planeta Svahová byla zachráněna a víkendový projekt pro žáky 3. B a jejich rodiče byl úspěšně naplněn. Všichni prokázali, že se dovedou spojit do praktických týmů a vzájemně se podporovat. Projekt splnil své cíle a nakonec z toho měli všichni velikou radost. členové výprav z jednotlivých planet si od řídícího centra převzali diplomy a medaile a rodiče jim za jejich dvoudenní snažení po zásluze zatleskali.

Víkendový pobyt žáků ze 3.B ze ZŠ Duhová cesta a jejich rodičů přinesl pro práci třídního kolektivu mnoho pozitivního. Děti se naučily pracovat v týmu, vzájemně si naslouchat, respektovat názory spolužáků. Důležité byly i okamžiky při pobytu v přírodě a při motivačních soutěžích a při plnění sportovních úkolů. Radost přinesl víkendový pobyt ale nejen dětem a jejich rodičům, ale i učitelkám Mgr. Pavlíně Baierové a Mgr. Miroslavě Markové, které pro všechny projekt pečlivě připravily a patří jim za jejich práci velký dík. Bylo to zajímavé víkendové vesmírné setkání.

Autor: Josef Griml.
Duhovku po roce zase ovládla strašidla

Halloween se stává v čechách čím dál oblíbenější, a tak není divné, že se také školní děti baví převlékáním za strašidýlka a pohádkové postavy. Už tradičně pro děti chystá rej strašidel také Základní škola a Mateřská škola Duhová cesta.

Na školním Halloweenu nesměl samozřejmě chybět tradiční rej strašidel v podobě diskotéky, ale děti i rodiče se mohli zapojit také do tvůrčích dílniček nebo ochutnat chuovky školní kuchyně s podivuhodnými názvy. Vše se samozřejmě odehrávalo v nazdobených strašidelných kulisách, díky kterým děti úplně zapomněly, že jsou ve své škole. Prostě Halloween všechny na Duhovce bavil a děti i rodiče se už nyní těší na další ročník.

Autor: Josef Griml.
Duhovka se zapojila do mezinárodního projektu - World Space Week (Světový kosmický týden)

Světový kosmický týden (SKT) vyhlašuje Organizace spojených národů (OSN) od roku 1999 jako připomenutí významných mezníků v dějinách kosmonautiky.

čR se akcí SKT účastní od roku 2002. Koordinaci všech národních aktivit organizuje odbor vzdělávání české kosmické kanceláře. V čR se tak každoročně do aktivit SKT zapojují hvězdárny, planetária, školy, kroužky a další organizace. Zapojením do tohoto projektu podporujeme u našich dětí zvídavost a vhodně je motivujeme k dalšímu vzdělávání. Umožnili jsme našim dětem aktivní zapojení a netradiční poznání dějin vědy a techniky. Do projektu se zapojili žáci pátého a šestého ročníku.

Cíle projektu:

 • Probudit v dětech zájem o vzdělávání, moderní vědu a techniku.
 • Informovat veřejnost o výhodách, které jim přináší kosmický výzkum.
 • Seznámit veřejnost s úspěchy, kterých lidstvo dosáhlo při dobývání vesmíru.

V průběhu prezentace žáci odpovídali na soutěžní otázky. Za správné odpovědi obdrželi drobné upomínkové předměty věnované českou kosmickou kanceláří a českou astronomickou společností. Na závěr prezentace se podívali na tři krátká videa o práci kosmonautů na mezinárodní kosmické stanici. SKT nám ukázal, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný překvapení a nových možností.

Jaroslav Landa DiS, vedoucí astronomického kroužku na ZŠ Duhová Cesta
4. až 6. třídy byly v pondělí 6. 10. na výletě

Zajímá vás, kolik je planet, kde je Severka nebo co je Mléčná dráha? Tohle všechno a mnohem víc se dozvěděli naši školáci, a to v zábavné i poučné formě. Planetárium Most bylo pro ty, kteří v něm byli poprvé,zajímavé tím, že se celé představení odehrávalo v kulaté místnosti. kde byla na stropě neuvěřitelná obloha s hvězdami, s planetami a s nejrůznějšími kosmickými objekty.

Také jsme se vydali na Šibeniční vrch, kde všichni dostali pracovní list, který vyplòovali po celou dobu výletu. Pozorovali jsme přírodu, poslouchali zpěv ptáků a kochali se pohledem na město Most. Nakonec se celý program výletu prodloužil, a proto jsme utíkali skoro celou cestu od Šibeníku až na nádraží, abychom jen tak tak stihli vlak.

napsala Josefína Dlouhá, 6. tř.
Světový den zvířat a úsměvu

Světový den zvířat (4. 10.) děti z Duhové cesty oslavily společně se šesti psy-záchranáři . V 9:15 se na hřišti školy sešli úplně všichni, včetně malých školáčků, aby se podívali, co všechno tihle čtyřnozí kamarádi člověka umí. Po krátkém úvodu vedoucího psovoda, pana Vokála a stručném představení jednotlivých pejsků a jejich páníčků se každá dvojice pochlubila svým nejlepším kouskem. Potom ti nejzkušenější z nich hledali a následně psi vyštěkávali děti schované ve velkých krabicích na fotbalovém hřišti. Děti se přesvědčily, že žádný učený z nebe nespadl a ani pejskové nedokáží každý úkol splnit hned napoprvé.

Na pátek si však nepřipravili program jen malí čtyřnozí záchranáři, ale také 5. třída, která pro děti ze školky nacvičila pásmo poezie o zvířátkách. Pááci si nejen sami vybrali a následně se naučili zpaměti básničky, ale také vytvořili výtvarný doprovod, aby malé děti mohly jejich vystoupení vnímat opravdu všemi smysly. Pobavili tak děti i přihlížející učitele a připomněli i Světový den úsměvu, který připadá na 3.10.
Víkendové pobyty

V září a říjnu každého školního roku probíhají na řadě škol tzv. adaptační pobyty, sloužící ke vzájemnému stmelení dětských kolektivů. Nejinak je tomu na Duhové cestě, ovšem s drobným , ale velmi praktickým vylepšením. Tady se kromě dětí vzájemně seznamují i rodiče.

Jako první letos vyrazila na Svahovou 1. A s třídní p. uč. Evou Ševčíkovou a p. uč. Luckou Valtlovou, která se postarala především o hudební doprovod a kulturní vyžití.

P. uč. Ševčíková coby nadšená turistka a znalkyně Krušných hor provedla děti i rodiče přes Helenčiny vodopády až ke Kočičí skále. Přestože to byla cesta pro prvòáčky náročná, děti se příliš neunavily a po cestě stihly ještě sbírat různé přírodniny, ze kterých po návratu do chaty za asistence rodičů vytvořily celou plejádu skřítků a strašidýlek, vítajících ted ´návštěvníky školy při vstupu do vestibulu.

Vyvrcholením pobytu pro všechny zúčastněné byla večerní pohádková stezka s princeznou, vodníkem a dalšími úžasnými postavičkami v podání tatínků a maminek. Po dětské večerce si rodiče konečně udělali chvilku i pro sebe a samozřejmě i to si náležitě užili.

Děti z 1.A - Cirkusu i paní učitelky děkují touto cestou za překrásný víkend a těší se na další společné akce.

O pobytech dalších tříd budeme zase informovat.
Na Svahové jsou rezervovány tyto termíny:
1.B: 4.10. – 5.10.
3.A: 11.10. – 12.10.
2.B: 18.10.-19.10.
2.A: 1.11. - 2.11.
3.B: 8.11. - 9.11.
V Duhovce vítala děti pohádkářka a ilustrátorka

Milým hostem v DUHOVÉ CESTě byla spisovatelka Vítězslava KLIMTOVÁ.

Velký den na školách začal. Stalo se už tradicí, že nejvíc ho prožívají na školách ti, kteří jdou do školy poprvé. Ale ani ti, kteří již školu znají z roků minulých nejdou začátkem září do školy bez nějakých emocí. Všichni se na něco těší, zvláště ti nejmladší. Ale první školní den je vždycky slavnostní.

Před Základní školou Duhová cesta v Chomutově bylo rušno už více jak půl hodiny před tím, než se otevřely školní dveře. Kornouty s překvapením, na zádech školní tašky, rodiče, prarodiče, přátelé a známí... Jsou to napínavé chvíle a očekávání věcí příštích. ředitelka školy Petra Jandová všechny prvòáčky a celý jejich doprovod přivítala a pozvala je do vyzdobené tělocvičny, kde společně očekávali velké překvapení. Mezi děti zavítala paní Vítězslava KLIMTOVÁ, spisovatelka, grafička, ilustrátorka dětských knížek a pohádek, známá objevitelka pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl, rusalek, které s trochou fantazie každý nalezne ve svém okolí. Paní Vítězslavu Klimtovou si děti oblíbily pro její lexikony o strašidýlkách. A velice oblíbené jsou její putovní výstavy, které se pořádají po celé čR v galeriích, muzeích, hradech i zámcích.

Právě tahle “dobrá pohádková čarodějnice” vítala prvòáčky v Duhovce, předávala jim svoje pohádkové knížky s podpisem a s velice vlídnými slovy. Děti si také odnášely domů i její obrázky s věnováním a podpisem. Potom se spisovatelka zúčastnila ještě slavnostního otevření nově upravené další třídy mateřské školy v Duhovce a nových prostor školní družiny.

První školní den obou tříd duhovkových prvòáčků se velice vydařil a před malými školáky je teï dlouhá devítiletá školní cesta krajem poznání a vědění.
Sluníčka a Happy Smile prožili letní soustředění na Svahové.

Jako každé léto i to letošní bylo zpříjemněno společným týdenním soustředěním přípravných sborů Sluníčka a pěveckých sborů Happy Smile.

Letos proběhlo v duchu Harryho Pottera. Kromě zpěvu se účastníci věnovali kouzlům, létání na košatech a plnění různých úkolů. Museli získat kámen mudrců, putovali za drakem, utkali se ve famfrpálu a pobyt zakončili složením zkoušek kouzelnické zdatnosti a znalostí. Všichni si to užili.
Sluníčka v Chlumci

V sobotu 12. 4. 2014 starší oddělení přípravného sboru Sluníčka vyjelo do Chlumce u Ústí nad Labem, aby poměřilo své dovednosti s dalšími dětskými sbory Ústeckého kraje v krajské přehlídce pěveckých sborů. Konkurence byla veliká. Děti si mohly vyposlechnout spoustu pěkných skladeb a mohly porovnat své zkušenosti ze sborového zpívání. Byly to nervy, ale nakonec to dobře dopadlo. Sluníčka byla oceněna stříbrným pásmem.
Duhovka měla florbalovou premiéru

Poprvé se florbalový tým ZŠ Duhová cesta Chomutov zúčastnil okresního finále ve florbalu žáků 4. – 5. tříd základních škol Chomutovska. Duhovka byla nalosována do pětičlenné semifinálové skupiny, která se odehrála v tělocvičně na ZŠ Heyrovského a reprezentanti Duhovky si vůbec nevedli špatně. Sice do finále nepostoupili, ale bojovali statečně a obsadili pěkné 3. místo v této skupině.

Celkem se letošního turnaje JUNIOR FLORBAL CUP 2014 zúčastnilo 14 mužstev 4. – 5. tříd ze základních škol Chomutovska a je dobře, že mezi nimi DUHOVKA nechyběla.

Ve fotogalerii jsou florbalisté z Duhovky ve žlutých trenýrkách a zelených trikách.

Josef Griml
Projekt Vitaminátor a pět pokladů z babiččiny truhly

Program byl vytvořen zdravotníky - odborníky primární prevence z občanského sdružení Národní sí podpory zdraví. Lektoři Národní sítě podpory zdraví mají s realizací podobných akcí mnohaleté zkušenosti, již několikrát jsme využili nabídku jejich projektů a vždy šlo o poutavé aktivity, proto jsme neváhali ani chviličku a program jsme pro děti ihned objednali. Dvě hodiny pokusů a dramatických scének si v pátek 7. 3. 2014 užilo 45 dětí. Interaktivní formou si děti prohloubily znalosti o zdravém životním stylu, vyzkoušely si svou obratnost, ohebnost.

Projekt pokračoval závěrečným posezením s pedagogy, kteří byli obdarováni „pěti poklady z babiččiny truhly“. Děti se mohou těšit na překvapení – v brzké době se seznámí s pohybovými hrami z dob našich babiček.

Díky Nadačnímu fondu Albert pro zdraví měly děti k dispozici velké množství pomůcek a materiálů. Paní lektorka, Mgr. Anna Milerová, dokázala žáky nadchnout pro objevování světa jídel a potravin.

Moc děkujeme za tuto přínosnou akci a budeme se těšit na příští setkání.
Svahová 11. 1. – 12. 1. 2014

Po vánočních prázdninách se rodiče, děti a paní učitelka z třídy 3. A, vypravili do horského hotelu Svahová, kde strávili společný víkend. Počasí jim velmi přálo, a proto většina aktivit mohla probíhat na čerstvém vzduchu. Rodiče a děti měli důležitý úkol – pomáhat králi Cinzanovi Lobkowiczemu Potrtugalskému ohlídat jeho království. Třídě 3. A se podařilo ohlídat království výtečně, a proto také získali královskou odměnu.
Neděle plná her v Duhovce

Základní a mateřská škola DUHOVÁ CESTA v Havlíčkově ulici v Chomutově otevřela v neděli 12. ledna 2014 všechny své prostory dětem a rodičům. Pedagogický sbor školy pro všechny připravil zajímavý DEN PLNÝ HER tematicky zaměřený na různá povolání.

Ve všech třídách, ve školní družině i v tělocvičně, bylo najednou plno a celá škola od dopoledne ožila dětskými hlásky a smíchem. Rodiče procházeli se svými dětmi třídami a často se společně s nimi zapojovali do plnění některých soutěžních úkolů. A bylo nač se dívat, co obdivovat a vyzkoušet.

Na interaktivních tabulích si soutěžící vyzkoušeli svůj postřeh nebo se seznámili „u veterinářů“ s některými zvířaty, která běžně nevidí. Děti navštívily také zahradnice, kadeřnice… Pracovalo se s počítačem, malí „strojaři“ si vyzkoušeli svoji šikovnost při montážích se stavebnicemi, v hale školy se děti seznamovaly s dopravními situacemi, se kterými se mohou prakticky denně setkávat a sami mohli „řídit“ svůj automobil (na dálkové ovládání). Škola se mohla rodičům pochlubit novým vybavením pro tělesnou výchovu a mladí sportovci ho mohli v tělocvičně hned otestovat.

Po zdárném splnění všech soutěžních úkolů byla potvrzená soutěžní karta vstupenkou do klubu her. Tady na děti čekaly stavebnice, hlavolamy, puzzle a spousta dalších herních zajímavostí.

Součástí Dne plného her bylo pro rodiče i konzultační středisko, kde ředitelka Centra nadání z Prahy poskytovala rodičům cenné informace, konzultace a možnosti testování nadání u dětí od 7 let.

DEN PLNÝ HER v neděli od 10:00 do 15:00 opět prokázal, že v Duhovce pracuje nadšený kolektiv pedagogů, který je pro svoji práci zapálený a dovede jí obětovat velký kus svého volného času. Není tedy divu, že v neděli se do Duhové cesty vypravilo hodně rodičů s dětmi předškolního věku, se školáky i budoucími prvòáky a to je známka toho, že o práci pedagogů v ZŠ a MŠ DUHOVÁ CESTA je po zásluze velký zájem. Právě nedělní DEN PLNÝ HER to plně potvrdil.

Josef Griml
Cesta kolem světa za 5 dní

Bylo téma letního soustředění pěveckých sborů Sluníček a Happy Smile. Na soustředění se nejen zpívalo, ale plnila se řada úkolů a užili jsme si mnoho legrace. Za pět dní jsme „navštívili“ Evropu, Asii, Afriku a Ameriku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z těchto kontinentů, překonali překážky při cestě za pokladem královny Nefertiti, zdolali Grand Canyon, s pomocí mapy a kompasu hledali a osvobodili unesené kamarády. Moc jsme si to užili a už se těšíme na další léto.
Jeli jsme do Divadla rozmanitostí

7. března 2013 odjela celá škola do Mostu. Všichni jsme se těšili na divadelní představení Pohádky z klokaní kapsy. Ve chvíli, kdy naši žáčci odložili v šatně kabáty, jsme na ně byli velmi hrdí - potěšilo nás, že se všechny děti do divadla vhodně oblékly. Odměnou nám bylo krásné představení, o kterém jsme si ještě po návratu povídali. Byl to slavnostní den, který určitě zase někdy zopakujeme. :-) za pedagogický sbor Petra Jandová
Projekt „Zelený ostrov“

Projekt Zelený ostrov byl realizován na naší škole od 4. 9. – 7. 9. 2012. Do projektu se zapojili žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku.

Cílem projektu bylo seznámit žáky se zákonitostmi přírody, rozvíjet kladný vztah k přírodě a probudit pocit zodpovědnosti za své jednání a chování k naší planetě Zemi vůbec.

Projekt vychází ze skutečné události a poukazuje na vývoj přírody od samého prvopočátku vzniku naší země. „Zelený ostrov“ – tj. ostrov „Krakatau“ postihly přírodní katastrofy (výbuchy sopek, vlna Tsunami), které zničily život na celém ostrově. Jak ale dobře víme, příroda je velmi silná vládkyně a dokázala si poradit s tímto nelehkým úkolem. Život se na ostrov dokázal postupně vrátit. Vývoj byl pomalý, přesně takový, jako když kdysi dávno vznikala naše planeta Země.

V rámci  projektu  se  děti  seznámily  s těmito  oblastmi:  sopečnou činností,  neživou přírodou (kameny, nerosty, horniny, zvětrávání, eroze, struktura půdy – půdní profil), živou přírodou  (výskyt,  rozmnožování a  druhy  semen,  výskyt  prvních živočichů,  vliv člověka  na  přírodu).  Děti  si  během  projektu  vyzkoušely  řadu  zajímavých  pokusů  a  činností.  Příběh  ostrova donutil děti přemýšlet i nad faktem, co bude s ostrovem dál, když se z vody vynořila  další  sopka,  potom co  se  ostrov z otřesu  plně  vzpamatoval. Důležitým  úkolem  byl  vést  děti  k uvědomění si propojenosti jevů a ke globálnímu pohledu na problémy světa.
Také v Duhové cestě zahajovali školní rok

Mezi děti do Základní školy a mateřské školy DUHOVÁ CESTA, s.r.o. v Havlíčkově ulici Chomutov přijela na zahájení nového školního roku milá návštěva. Do DUHOVÉ CESTY přijela herečka Květa FIALOVÁ, která dětem nejen popřála úspěšný a příjemný nový školní rok, ale také novým prvòáčkům předala malý dárek – nové CD pohádek, které pro děti namluvila. Od vedení školy potom dostala nejen kytici k jejím 83. narozeninám (které měla 1.9.2012), ale také “prvòáčkovský” kornout.

Prvòáčky doprovázeli nejen rodiče, ale i prarodiče a další příbuzní. Ti také ve škole v průběhu prázdnin pomáhali s vybudováním nových učeben. 1.A se proměnila v zalesněnou krajinu Krušných hor. 1.B slavnostně otevírali pracovníci Železničního muzea čD z Lužné u Rakovníka. A proč právě železničáři otevírali 1.B? Před učebnou přestřihli slavnostně pásku právě oni, protože první třída je upravena jako vlakové nádraží a Želeniční muzeum čD v Lužné u Rakovníka se na jejím budování spolupodílelo. Všichni žáci potom dostali i vlakové jízdenky a po hvizdu se prvòáčci poprvé vypravili “vlakem” na dlouhé školní putování.

V deset hodin nastalo ve škole další slavnostní vítání - paní Květa Fialová přestřihla duhovou stuhu před mateřskou školou a společně s dětmi a jejich rodiči vstoupila do nově zrekonstruovaných prostor. Děti si začaly ihned hrát a vše zvědavě zkoumat.

Na toto slavnostní dopoledne budeme rádi vzpomínat. Vše probíhalo v atmosféře klidu a vstřícnosti.
Nastal slavnostní den - 1. září 2011.
V tento den byly dva důvody k oslavám:

 1. Podařilo se nám v rekordním čase zvládnout renovaci prostor a přivítat v novém sídle školy malé prvòáčky i jejich rodiče. Zájem o první třídu byl tak velký, že máme nakonec dvě první třídy.
  O zvládnutí renovace (jako v televizním pořadu „Jak se plní sen“) se zasloužili rodiče našich žáků, proto na slavnostní zahájení byli pozváni i rodiče s žáky druhé a třetí třídy.
 2. Při renovaci prostor jsme objevili zapomenutou brožurku, která vznikla při příležitosti výročí 50 let fungování školy. Zjistili jsme, že škola má v tento den výročí 55 let od otevření.

Taková souhra významných událostí si zasloužila slavnostní ráz. Radní,Ing. Rudolf Kozák, před budovou přivítal všechny děti, rodiče i prarodiče. Jeho slavnostní řeč byla okořeněna vtipnými postřehy. Uvnitř budovy se o pěknou atmosféru postaral host, který za námi přijel z Plzně. Je to bývalý učitel, ale dnes je znám jako scénárista, režisér, publicista a velký ochránce přírody – pan Václav Chaloupek. Jeho příběhy Méïové, Lišáček Tuláček, Vydrýsek… zná každé dítko. Pan Chaloupek dětem přivezl svou knížku Prázdniny s vlčaty. Všem dětem ji podepsal a osobně předal. S panem Chaloupkem jsme se domluvili, že se určitě ještě setkáme a popovídáme si o zvířátkách.
Léto 2011 – po roce další přeměna

Po prvním roce našeho spokojeného působení v Domě dětí a mládeže v Chomutově, jsme se museli stěhovat a opravovat další prostory. Tentokrát v budově bývalé základní školy v Havlíčkově ulici.

Klíče od budovy jsme dostali 20. července, proto jsme měli obavy, že do 1. září vše nestihneme. Překvapením pro nás byla neuvěřitelná pomoc rodičů našich žáků (pomáhali i rodiče budoucích žáčků). I tentokrát nám pomohli naši příbuzní a přátelé. Krásné bylo pozorovat malé caparty, kteří se také s chutí zapojili do práce.

Jak dopadla renovace prostor, která proběhla na konci července a v srpnu 2011, můžete vidět ve fotogalerii. Za jeden měsíc a deset dní se podařilo zrenovovat čtyři učebny, dvě školní družiny, šatnu, sborovnu, ředitelnu a celkem čtyři sociální zařízení.
Lyžáček

V únoru se děti z první i druhé třídy věnovaly lyžování. Krásně nám k tomu svítilo sluníčko, svah byl upravený, rodiče nám s sebou dali pití i dobroty, takže jsme měli moc dobrou náladu. :)
Den pololetního vysvědčení - přesunuli jsme se do Afriky

31.1.2011 byl den, na který se těšily všechny naše děti. Již několik dní předem (spíš několik týdnů předem) nám děti sdělovaly, kolik dní ještě zbývá do vysvědčení.

Bylo nám jasné, že v tento den nebudou myslet na učení a budou netrpělivě očekávat poslední hodinu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat jeden z naplánovaných projektových dnů.

Náš žáček z druhé třídy byl v létě s rodiči na tři týdny v Africe. Požádali jsme je, zda by nám o cestě do Afriky i o tomto pro nás vzdáleném kontinentě vyprávěli.

My jsme připravili interaktivní tabuli, na které se promítala krátká videa i fotografie, Samík s rodiči přinesli mnoho zajímavých předmětů, které používají afričtí domorodci. (více...)
Leden 2011 – Návštěva předškoláků v naší první třídě

Jeden lednový den byl u nás ve škole trochu jiný – bylo slyšet mnohem více dětských hlásků a smích byl také trochu hlasitější To nás navštívily děti, které se brzy chystají k zápisu do první třídy. Byly zvědavé, jak to vlastně ve škole vypadá… aby se školy nebály, posadili jsme je do lavic vedle kamarádů ze školy a hned si zkusily, jaké to je plnit úkoly u tabule i v lavici. Děti z mateřské školy vše zvládaly skvěle a z jejich tváří jsme mohli vyčíst radost a spokojenost. Nakonec si budoucí školáci vyzkoušeli, co mohou dělat v době přestávky – svačili, pili, procházeli se, čile komunikovali s našimi prvòáčky a někteří si i chvíli pohráli.
20. prosince 2010 - Návštěva knihovny

20. prosince 2010 jsme se vydali do centra města, kde jsme v knihovně navštívili dětské oddělení. Ilustrace Josefa Lady nám prozradili, jak prožívali Vánoce a zimu lidé v dřívějších dobách. Paní knihovnice své vyprávění zpestřila ukázkou zajímavých předmětů – například jsme si vyzkoušeli, jak si lidé zahřívali ruce, když ještě neměli rukavice. Potom jsme si povídali o lidových zvycích a vánočních tradicích – v této oblasti jsme paní knihovnici velmi překvapili – nejen, že jsme znali odpověï na všechny její otázky, ale také jsme jí řekli zajímavosti, které neznala (pak jsme jí prozradili, že jsme hráli několik divadelních představení s názvem Adventní kalendář – proto toho o tomto období tolik víme ). Byli jsme pochváleni i za to, kolik známe vánočních koled. Následovalo prohlížení knížek dle vlastního výběru dětí – to bylo přijato s velkou radostí a děti se moc rády s kamarády podělily o dojmy z objevených knížek. V závěru jsme děti museli hodně přemlouvat, aby odložily knížky a vrátily se do školy. Více Vám možná prozradí fotogalerie.
Advent v naší škole
Hudebně-dramatické představení Adventní kalendář

Podzim se svými krásnými barvami je pryč a příchod sněhové nadílky v dětech rychle probudil „těšení se na Ježíška“. V první chvíli si možná učitel povzdychne, že v tuto dobu žáci na učení moc nemyslí, ale nic není ztraceno – můžeme využít toho, že nyní děti zajímá vše, co se týká Vánoc. (více...)
Naše výhra ve výtvarné soutěži
Domu dětí a mládeže Chomutov

Zaujal nás název podzimní výtvarné soutěže – Kam poletí draci. Netradiční název děti inspiroval k zajímavým výtvorům – naši žáčci první i druhé třídy vytvořili létající draky papírové i pohádkové. Netrpělivě jsme očekávali vernisáž výstavy, na které bylo vystaveno 105 prací dětí od předškolního věku do 7. ročníku. Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme byli osloveni, abychom pomohli s vyhodnocením kategorií, které se nás netýkaly (kategorie předškolních dětí a starších žáků z 5. až 7. tříd). Pro naše děti to byla cenná zkušenost – zjistily, že není lehké vybrat jen několik prací z takového množství hezkých obrázků. Samozřejmě jsme netrpělivě očekávali i vyhodnocení naší kategorie (žáci prvních až čtvrtých tříd). S velkou radostí bylo přijato sdělení, že si naše čtyři děti půjdou vyzvednout první cenu. K tomu se ještě tři práce našich prvòáčků a druháčků umístily na krásném druhém místě. Takový úspěch jsme nečekali. Všem výhercům gratulujeme a přejeme mnoho dalších nápadů, které umí proměnit ve výtvarné dílo.
Jsme pilotní školou projektu Atletika pro děti

Stali jsme se pilotní školou v projektu Atletika pro děti. Tento dlouhodobý projekt podporuje Ústecký kraj a český atletický svaz. Vychází ze základní pohybové aktivity dětí, nejedná se o úzkou specializaci, ale o hravé disciplíny, které mohou u dětí rozvíjet kladný vztah ke sportu a pohybu. Díky tomuto projektu jsme získali atletické pomůcky v hodnotě 23 000,- Kč. Jde o atletické vybavení přizpůsobené mladšímu školnímu věku. S netradičními pomůckami děti mohou zdokonalovat skok do dálky, hod, překážkový běh a další disciplíny. Jsme rádi, že jsme se do tohoto projektu mohli zapojit jako první základní škola (do této doby byly do projektu začleněny tělovýchovné spolky). Budeme ověřovat, jak lze tento projekt zapojit do dění základní školy. Již teï víme, že hravé sportovní disciplíny pěkně oživují náš zájmový kroužek Sporáček, hodiny tělesné výchovy, ale i činnost školní družiny. V budoucnu chystáme Den plný her zaměřený na sportovní činnosti a zde bude atletické náčiní nabídnuto k vyzkoušení široké veřejnosti. Využití je opravdu všestranné, sada zajímavých sportovních pomůcek u nás rozhodně nezahálí.
Projekt s Policií čR – Ajaxův zápisník

Naši druhou třídu pravidelně navštěvuje policistka, která dětem přinesla zápisník. Je určen druháčkům, protože ti už umí číst a psát, takže lehce zvládnou úkoly, které jim v zápisníku zadává služební pes Ajax – proto název Ajaxův zápisník. Každý měsíc děti probírají jedno téma, které se jich týká – jsem chodec, cyklista, osloví mě cizí člověk, trestné činy, vztahy mezi lidmi, nebezpečné chování, škodlivé látky… Postupně se děti také dozvídají zajímavosti o tomto povolání, poslouchají vážné i humorné příběhy a vždy se u nás paní policistka musí zdržet déle, protože děti mají spoustu všetečných otázek.
Naše výhra v Podkrušnohorském zooparku

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Děti zdobí Ekocentrum PZOO Chomutov“. Do soutěže se měly posílat práce velkého formátu, proto kreslili, malovali, stříhali a lepili prvòáčci i druháčci. Nakonec se nám podařilo vytvořit práce dvě. Dozvěděli jsme se, že se máme určitě dostavit 3.11.2010 do Podkrušnohorského zooparku na slavnostní vyhodnocení. Netrpělivě jsme očekávali, jak při vyhodnocení dopadneme. Na výstavě jsme viděli, že výtvarných prací se sešlo opravdu hodně, posílaly je základní školy z celého Ústeckého kraje. Děti naší školičky velmi jásaly, když se dozvěděly, že vyhrály první místo. K diplomu jsme dostali hodně cen – plakáty na výzdobu tříd, kalendář, pexesa, výukový program v Ekocentru (dle našeho výběru) a jízdu lokálkou Amálkou s prohlídkou zooparku. Vše můžeme uplatnit do konce školního roku. Po převzetí cen jsme se ještě prošli krásně zbarveným podzimním zooparkem.
Běh pro zdraví

Účastníme se projektů města a Pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově. V rámci jednoho z těchto projektů byl uspořádán 14.10.2010 štafetový běh. Jednalo se o podporu zdravého životního stylu, který souvisí s pohybem a zdravou stravou. Z tohoto důvodu si každá třída vybrala jeden druh zdravé potraviny a prezentovala ji při štafetě. Daná potravina se pro družstvo stala i netradičním štafetovým kolíkem. Sluníčko nám sportovní akci zpříjemnilo a my jsme si užili pěkný říjnový den na čerstvém vzduchu.
Mezinárodní den zvířat

Na začátku října si připomínáme svátek všech zvířátek. V Domě dětí a mládeže jsme si domluvili návštěvu chovatelského a teraristického kroužku. 4.10.2010 se v ranní družině chystalo překvapení. Všechny děti přinesly zvířátkům laskominy i z domova. Největší úspěch měly naše dortíky, které byly pěkně barevné a krásně voněly. U zvířátek jsme si zopakovali, co o nich víme, jak se o ně máme starat, co potřebují, co jim naopak škodí. Dozvěděli jsme se i nové zajímavosti. Vyzkoušeli jsme si, jakou máme pamě – jestli dokážeme nakreslit zvíře, které v tu chvíli nevidíme. Dětem se od zvířátek vůbec nechtělo. Až budeme v prvouce probírat domácí mazlíčky, tak si vše zopakujeme a určitě si budeme mít o čem vyprávět.
Jablíčkový den

27.9.2010 bylo pondělí, ale trochu jiné, než ostatní – byl to den před státním svátkem, takže jsme tušili, že děti budou myslet na další volný den. Rozhodli jsme se, že připravíme trochu jinou školní výuku – bude to den věnovaný dlouhodobému projektu „Jídlománie“. Zmíněný projekt je zaměřený na zdravé stravování, má děti seznámit s vyváženou stravou i s aranžováním pokrmů. Projekt prolíná předměty: prvoukou, pracovními činnostmi a výtvarnou výchovou. My jsme v tento den „jablíčkově“ naladili i český jazyk - komunikační i literární výchovu. Též v matematice se řešily slovní úlohy plné jablíček, sadů, ovocných stromů i zahradníků. V tento den jsme si vyprávěli v komunitním kruhu, zpívali jsme píseò „Koulelo se, koulelo“, tančili jsme na píseò „Měla babka čtyři jabka“, měli jsme jablíčkovou svačinku i královskou hostinu, jablíčka jsme modelovali, lepili i malovali, zkusili jsme si pantomimu nad kouzelnou truhlou, luštili jsme chuové i hmatové hádanky, pekli jsme jablečný závin, četli jsme pohádku, která popisovala tajemství zlaté jabloně, také jsme tuto pohádku ilustrovali. Sami se teï divíme, kolik jsme toho stihli. Den utekl velice rychle a dětem se ani nechtělo domů.
Netradiční třídní schůzka

Na první třídní schůzku, která se konala 7. 9. 2010, byli pozváni rodiče i s dětmi. Učitelé a vychovatelé pro děti zahráli volné zpracování pohádky Zdeòka Adly „O zmrzlém králi“. Potom následovala společná třídní schůzka, která se týkala školské rady, a následně se rodiče s třídními učitelkami rozešli do jednotlivých tříd. Děti zatím byly s panem vychovatelem v dětském koutku, kde si pěkně pohrály.
Autorské čtení paní spisovatelky Daniely Fischerové

Využili jsme návštěvy paní spisovatelky Daniely Fischerové, která dopoledne přivítala naše žáčky a věnovala jim svou knihu „Duhové pohádky“, a požádali jsme ji o autorské čtení pro dospělé. Paní spisovatelka nám vyhověla a zůstala 1.9.2010 v Chomutově do pozdních večerních hodin. Její příběhy byly smutné i veselé, krátké i dlouhé. Napjaté ticho prozrazovalo, že čtení Daniely Fischerové zaujalo. Próza byla vystřídána poezií a v závěru jsme se mohli paní spisovatelky na cokoli zeptat. Další diskuse se přesunula ke kávě, kde jsme si poslechli autorské čtení dalšího milého hosta, začínající prozaičky z Chomutova. Paní spisovatelka nadanou Chomutovačku chválila a nabádala ji k dalšímu psaní. V závěru večera se rozvinul zajímavý rozhovor, ale blížící se odjezd vlaku do Prahy nás donutil ukončit krásné setkání. Na tento podvečer budeme moc rádi vzpomínat.
Slavnostní otevření školy 1.9.2010

Prvního školního dne se zúčastnili milí hosté, kteří popřáli škole, paní učitelkám i dětem mnoho dobrého. Až z Prahy mezi děti přijela paní spisovatelka Daniela Fischerová a věnovala dětem svou pohádkovou knížku. Slavnostního otevření školy se také zúčastnil pan inženýr řehák z Magistrátu města Chomutova. Ten obdaroval nejen děti, ale i paní učitelky. Dalším významným hostem byl pan inženýr Kozák z akciové společnosti Severočeské doly. Díky této společnosti budou mít děti ve třídách nejmodernější výukové materiály. Jsme rádi, že se této významné chvíle s dětmi zúčastnili rodiče i prarodiče. Všichni dospělí mohli sledovat, jak děti poprvé stojí před interaktivní tabulí a bez rozpaků s ní pracují. Tuto moderní pomůcku škole poskytla akciová společnost Silnice Group. Celým dopolednem zněla milá slova, ale i verše a vtipná říkadla. Musíme naše školáčky pochválit – po celou dobu slavnostního zahájení se chovali přímo vzorně. Už se těšíme, jak se s takovými šikovnými dětmi budeme učit. :)
Proměna

V srpnu 2010 se dokončila přestavba místností na školní třídy. Zmíněná rekonstrukce proběhla v budově Domu dětí a mládeže v Chomutově. V posledních srpnových dnech byla do třídy nainstalována i interaktivní tabule. Proměnou prošly i mycí kouty ve třídách. Celkem už se na rekonstrukci podílelo 47 osob. Nově je připravena první třída, druhá třída i školní družina. Vše si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Hráli jsme pohádku v mateřských školách

V červnu 2010 jsme v mateřských školách hráli volné zpracování pohádky Zdeòka Adly
„O zmrzlém králi“. Při tomto představení jsme dali prostor i předškolním dětem, které se loučily s mateřskou školou a mohly při té příležitosti ostatním ukázat, co umí a v čem vynikají. Zájem o hraní v pohádce byl veliký. My jsme na to byli připraveni, takže rolí bylo dost a všichni se vystřídali. Celkem jsme odehráli šest představení. Pohádku na rozlučkovou besídku s předškoláky si chtěly objednat i další mateřské školy, ale víc představení jsme bohužel nestihli odehrát. Příští rok budeme muset začít hrát dříve. :-)
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout „momentky“ z různých mateřských škol.
2. Den plný her s názvem "Duhová cesta"

V neděli 23.5.2010 v prostorách Domu dětí a mládeže v Chomutově proběhl již druhý Den plný her, na kterém si děti i dospělí mohli zahrát mnoho her, hlavolamů a rébusů. Někteří z návštěvníků využili účast odborníků z Centra nadání a dětské Mensy čR. Konzultovali s nimi nadání dětí, využili i možnost nadání dětí diagnostikovat. Pro malé děti byla připravena "Duhová cesta". Děti na barevných stanovištích plnily úkoly vztahující se k jednotlivým barvám a postupně se jim podařilo poskládat barvy duhy. S duhou hrající krásnými barvami musely najít duhového klauna, který je odvedl do tajné místnosti. Zde je čekalo překvapení - duhová víla jim ukázala truhlu s pokladem a každý si mohl domů odnést část pokladu. Akce byla určena široké veřejnosti, ale využili ji i rodiče, kteří chtěli získat podrobnější informace o začínající soukromé základní škole a již zapsali své dítě do prvního či druhého ročníku Základní školy Duhová cesta, s.r.o.
Zápis dětí

Dne 12. a 13.2.2010 proběhl zápis dětí do první třídy. Jelikož jsme v tuto dobu ještě neměli budovu, pojali jsme dny zápisu jako informační a konzultační schůzku s rodiči. Potěšilo nás, že i tak byli rodiče, kteří k nám své děti již zapsali. I další děti, které přišly s rodiči z důvodu získání informací, byly velmi šikovné. S jejich rodiči jsme si vyměnili kontakty.
V současné době tyto rodiče informujeme, že výuka bude probíhat v budově Domu dětí a mládeže v Chomutově (Jiráskova ulice).
Den plný her "Cesta kolem světa"

7.února 2010 jsme ve spolupráci s Mensou čR a Centrem nadání uspořádali v budově školy v Havlíčkově ulici v Chomutově Den plný her. Rodiče zde mohli požádat odborníky o konzultaci ohledně vzdělávání a rozvoje nadání svých dětí, dále se všichni mohli seznámit s velkým množstvím her, hlavolamů a rébusů zaměřených na rozvoj dětské osobnosti. Pro malé děti bylo připraveno plnění úkolů s cílem poznat svět.